Monday, November 23, 2009

Arme Ghezali

Det är synd om Mehdi Ghezali - inget kan i folkets ögon ursäkta honom för att han en gång blev satt i interneringsläger på Cuba.
Det är liksom upp och nedvända världen nuförtiden.

Människor borde för det första inte kunna fängslas om de inte har gjort någonting.
Och de skulle under inga omständigheter behöva förtvina i någon stekhet bur på en gudsförgäten ö avskärmade från yttre förhållanden, utan tv, radio eller precis vad som helst vi andra tar för givet.

Men nu skedde så, och vad Mehdi Ghezali antagligen rätt snabbt lärde sig efter att han blivit frigiven var att straffet han fått utstå utan att vara dömd endast hade påbörjats.
I sina svenska landsmäns ögon var han nämligen fortfarande blott och bart en brottsling.
Dessutom förföljdes han ständigt av media och om inte de gjorde livet tillräckligt surt fanns där även säkerhetspolisen vilka lovat amerikanarna att hålla ögonen på "terroristen".

Den Kafka tillvaro människan måste ha befunnit sig i kan knappast beskrivas som något annat än ett rent helvete.

Jag vet inte vad han hade för uppsåt när han blev fångad av amerikanarna första gången men det vet å andra sidan ingen annan heller utom möjligen hans närmaste.
Dömd utan rättegång blev han dock.

Det är kanske helt naturligt att han i ett sådant läge söker sig ännu djupare in i religionen - den dömer nämligen inte sina utövare.
Att utöva sin religion utomlands tillsammans med meningsfränder kan ses som en riktigt bra idé i det sammanhanget.

Det är naturligtvis så att Mehdi Ghezali är oskyldig till de anklagelser som riktats mot honom även efter den senaste resan.
Anklagelser som för övrigt styrs rakt igenom av svensk media vilka i sin jakt på lösnummersköpare blivit allt mer profiterande och pöbelväldesansvariga.

Du kan bli straffad med böter om du kallar en annan människa för svartskalle i det här landet.
I jämförelse med det brottet borde mediaansvariga låsas in på livstid för sin konsekventa förföljelse av trosutövare med utländsk bakgrund.
Där snackar vi inte vardagsrasism.

Ingen av de svenska "sanningstyckarna" har faktiskt med att göra var Mehdi Ghezali åker eller av vilka anledningar han gör det.
Han är en svensk medborgare precis som du och jag.
Ok, han hade inget inresevisa till Pakistan men han blev tagen också.
Det var kanske en chansning men uppenbarligen inte kriminell i en sådan mening att något terroristbrott kunde uppenbaras.

Återigen.
Mehdi Ghezali har i lagens mening varken dömts för terrorisbrott eller något slags anstiftan.
Därför skall han betraktas som oskyldig och behandlas därefter.
Det finns inte något utrymme för lösa spekulatoner.
Inga men.

Sladderkärringarna ska inte bestämma vem som är en brottsling i det här landet.

SvD

7 comments:

Anonymous said...

Fundera lite på varifrån en arbetslös man får pengar till resan?
Tyck till lite om varför man lämnar hustru och barn ensamma och reser till ett oroligt område?

Erica said...

Jag kan fundera hur mycket som helst men det blir ändå bara spekulationer.
Är det meningen att vi ska döma människor utifrån hur vi värderar dem i det här landet?
Det är inte min ensak att moralisera över hans ekonomiska tillgångar eller försummade familj.

Anonymous said...

Tja om f.d. brottslingen herr G kan man tycka mycket. För egen del har jag varit med och bekostat herr G:s miljonhemresa från USA för att inte tala om UD:s kostnader. Visst skall herr G bildligt ha all rätt i världen att spotta både mig och dig i ansiktet. Kanske anser han att vårt lands grisätande folk och våra obeslöjade kaxiga kvinnor inte är värda någon respekt alls. Är nog snart benägen att börja hålla med herr G på denna punkt efter att ha läst advokaternas insändare i DN.

Erica said...

Återigen uttryck för en åsikt som inte nödvändigtvis baseras på faktiska omständigheter.
Mehdi kan väl för övrigt inte lastas för att staten betalar miljonresor.
Det är väl snarare något som politikerna är ansvariga för
Ta upp det med någon politiker.
Tyckte jag såg en lite längre ned här på sidan.

Anonymous said...

Snälla nå'n, HUR naiv kan man vara? Det är SÅ korrekt och rörande att försvara alla goda ting och att fördöma förutfattade meningar. MEN skulle det inte kunna vara så att man har omvända förutfattade meningar? Betyder det ingenting alls att sällskapet reste med ett litet barn i en av världens oroligaste delar? Naiviteten når ständigt nya nivåer, det står utom varje tvivel.

Erica said...

Jag tror att de reste till en av världens oroligaste delar helt enkelt för att många trosfränder och heliga platser fanns i området.
Det är knappast naivt att dra den slutsatsen.

Har inte du märkt att det i själva verket är politiskt korrekt att dra konspiratoriska slutsatser av en sådan resa?

Vad säger kvällstidningarna om Mehdis resor?
Där har du också vad makten vill att du ska tänka.

Det underlättar onekligen när man vill införa integritetskränkande lagar som FRA - lagen om allmänheten är med på noterna.

Just nu är det väldigt politiskt korrekt att se en terrorist i varje muslim.

Kraxpelax said...
This comment has been removed by a blog administrator.