Tuesday, November 3, 2009

Friska foster aborteras av misstag

Det har vid en undersökning upptäckts att friska foster aborterats på grund av att en första ultraljudsundersökning visat felaktiga resultat.
Föräldern har matats med ett abortpiller eller fått utstå en skrapning trots att en andra undersökning helt skulle ha friskförklarat barnet.

Så otroligt sorgligt för de väntande föräldrarna som förlitat sig på läkarna.
De fråntas i ett slag sina förväntningar - drömmar om livslång kärlek till det liv de är här på jorden för att frambringa.

Det hela är ett problem med kass utrustning säger ansvariga.
Trots att den testas en gång varje år funkar den tydligen inte.
Och varför gör den inte det då? - frågar sig ju naturligtvis en presumtiv barnaföderska.

Någonstans på vägen måste det trots allt handla om något som brustit i förfarningssättet.
Bristande rutiner?
Någon har fuskat vid det årliga testet?
Kanske inhyrda läkare som inte klarar av att läsa bruksanvisningen?

Ett litet steg närmare gåtans lösning får man när klassens clown träder in i blickfånget.

"-Det ankommer ju på vårdgivaren att se till att man har en utrustning som fungerar väl. Annars blir ju hela användningen meningslös, säger Göran Hägglund."

Jajamen det säger han.
Fåntratten som gick till val på att han skulle sänka bensinpriset men som mest blivit ett appendix och ja sägare till vilket okristligt beslut som helst hans husse Fredrik tar upp på dagordningen.

Och plötsligt kommer man i håg alla de fruktansvärda neddragningar som gjorts inom vården.
Undantaget förstås de privata väntrum vilka de som har privat sjukförsäkring tillförskansat sig.
Jag är säker på att deras utrustning fungerar som urvärk.
Men vi vanliga dödliga har fått se så mycket skit hända.

Antagligen är missarna en kombination av allt som kan hända när man konsekvent förstör en sjukvård.

Stressade hyrläkare.
Missar i kontrollverksamheten på grund av neddragningar.
Dålig materiel köpt från hyllan.
Brister i än det ena än det andra.
Allt detta på grund av att regeringen är fullt upptagna med att sno så mycket pengar som möjligt från det allmänna.

Den här regeringen kostar liv.
Glöm aldrig det.

Ta tex åldringarna på hemmen som medicineras med antidepressiva för att ingen på grund av neddragningar har tid att underhålla dem ens en liten stund.
Till sist dör de av sin tristess understimulerade och afsiska.
Men det gör ju ingenting för de utgör mest en kostnadspost och belastning i Fredriks Sverige.

Eller de psykiskt sjuka som får vänta månad efter månad till år på att få ens en första kontakt med någon psykolog.
Det skulle satsas stort på rehabilitering skränades och skanderades vid förra valet.
Nu tar de sina liv vetandes att det inte är värt någonting.
Men det gör ju ingenting för de utgör mest en kostnadspost och belastning i Fredriks Sverige.

Eller infarkt patienter som dött medans de blivit sittandes på akuten i upp till tolv timmar utan att en enda läkare haft tid att titta till dem.
Men det gör ju ingenting för de utgör mest en kostnadspost och belastning i Fredriks Sverige.

Listan kan göras lång.

Så otroligt hycklande av den lille spelevinken från de sk kristna att sitta och kritisera vården när han samtidigt är med och gör allt för att demolera den.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.240670-friska-foster-aborteras-av-misstag

No comments: