Monday, May 24, 2010

Sekterna finns i politiken

Att inlemmas i en sekt kan till en början vara något väldigt positivt för en människa.
Det spelar ingen roll om det är Livets ord, Jehovas vittnen, Pingstvännerna eller Moderatregeringen.

Vilsna själar finner gemenskap och människor som stöttar.
Man delar samma värderingar och ser omvärlden som depraverad.
Man skapar sina egna föreställningsvärldar och i vissa sekter talar man i tungor och jagar demoner hos handikappade.

Är du rullstolsbunden eller cp skadad beror det på demoner.
All sjukdom ses som orenheter vilka genom Djävulens förtjänst har tagit sig in i kroppen.
Moderatregeringen tror man att man kan driva ut sjukdomarna genom att sätta sjuka i arbete.
Andra kör med handpåläggning och märkliga ritualer.

Rasisterna ser invandrarna som smutsiga och omvärlden som manipulerad av de "politiskt korrekta".
Bara de vet sanningen om den muslimska invasionen där islamister planerar att ta över Sverige och göra det till ett kalifat.
De odlar sin gemenskap med dessa värderinagar och mår nog väldigt bra tills verkligheten kommer i kapp.
Då skäms de för sina tankar och behöver mycket ofta professionell hjälp.

Sekteristerna i moderatregeringen å sin sida ser marknaden som Gud och bara den allena är dyrkansvärd.
De har guldkalven som tillbedjelseobjekt.
De skäms aldrig.

Men alla känner de gemenskap med varandra och bara de vet den gudomliga sanningen.
De som inte förstår är omedvetna, oupplysta.

De flesta sekter har en ledare eller fler.
Hos Jehovas kallas de för de äldste.
De sköter och styr alla spörsmål inom församlingen utan att blanda in yttre myndigheter.
Begår du ett brott sköts det av de äldste.
Vill du hoppa av, samma sak.
Precis som inom alliansregeringen.

I många sekter får du inte ens gifta dig med någon utanför.

Det kan vara mycket svårt när du väl blivit hjärntvättad att tro på den verkliga världen.
Kom i håg Jim Jones i djungeln.

Avhoppare är oftast de som har starka sociala band utanför sekten.
Släktingar, gamla vänner som kan intervenera den drabbade.
Visa hur världen är beskaffad med riktig vänskap och riktiga band och där du får tänka fritt.

Det tar oftast många år innan man blir fri från en sekt.
De släpper ytterst ogärna sina medlemmar.

Personer som Ulf Ekman är direkt farliga för människor som i sin vilsenhet dras till sammanhang.
Samhället borde ta mer ansvar för sektmedlemmarna.
Erbjuda dem vägar ut.

Ekman har beskydd av pingströrelsen därmed också av Kristdemokraten och pingstvännen Göran Hägglund i regeringen.
Sekteristerna talar aldrig med utomstående om sina verkliga tankar, sin verkliga agenda.

Pengar kommer till dem i floder från medlemmar samt frivilliga bidragsgivare vilka nödvändigtvis inte är svenska.

Det är farliga människor som tror att sjuka är orena.
Känns det igen?
Regeringens försäkringskassereform.

De orena skall renas genom hårt arbete och inget annat.
Demonerna skall drivas ut.

Typisk sektperversion av det kristna budskapet.
Det är så det fungerar.

Nu i en politik nära dig.

SvD

2 comments:

Anonymous said...

Tack för ett gott skratt.

30%(+ca 20%) av Sveriges röstberättigade = sektmedlemmar. Du har nog inte riktigt förstått vad "sekt" betyder. Gör om, gör rätt.

Erica said...

Ja du har rätt, hade ett lite för brett spektrum där.
Jag räknade med svansen också.

Men nu har jag ändrat.
Nöjd?