Sunday, May 23, 2010

SvD kvittrar

Svenska dagbladet har bestämt sig för att ge sig ut på Facebook och Twitter.
Man får anta att det blir ännu ett steg på alliansens valraket där SvD utgör en av värmesköldarna som skall skydda allianspartierna från kritisk värme under deras uppfärd mot det blå.

Med tanke på hur SvD redan gett sig in i valdebatten genom att högröstat presentera valprognoser till alliansens fördel så blir nog tvittrandet och facebookandet bara ännu ett sätt att försöka lura över massorna till det ganska misslyckade allianspartiet.

Frågan är vad SvD egentligen tjänar på att propagera för ett så människofientligt parti som Moderaterna med anhang?
Får man pengar för det?
Eller hur gynnas man.
Är det så att man en gång bestämt sig för att vara höger och får stå vid det.
Alltså att man försöker locka så många som möjligt att bli högermän för att öka upplagan.
Moderater läser som sagt SvD, det är deras husorgan.

Jag tror inte på någon neutralitet.
Steget ut till cyberrymden är bara ännu ett led i Alliansens valstrategi för att nå så många som möjligt.

Alliansen själva är som alla vet helt misslyckade på Facebook och Twitter.
Kanske högertidningen SvD lyckas bättre?

Neutraliteten och trovärdigheten finns inte där helt enkelt.

SvD

No comments: