Thursday, June 10, 2010

Ligistjakt på gång

Ledarsidan på SvD uttrycker oro för alla de pengar som försvinner ned i ett svart hål när det gäller den goda viljan att  anpassa Rinkeby-ungdomarna till de svenska normerna.

I en "normal" skola uppgår den vanliga schablonersättningen till sextiotusen kronor per högstadieelev och läsår, medan det på grund av socioekonomiska faktorer satsas ytterliggare femtiotusen kronor per elev i Rinkeby.

Och till råga på allt springer ungdjävlarna ute på nätterna och eldar upp skolor samt kastar sten på brandmän.
Det är dessutom ingen isolerad företeelse.

Förra året brann i Sverige fyrahundrafemtiosju  skolor varav ungefär hälften av dem betraktas som anlagda.
Det är ungefär en fördubbling sedan man började mäta i slutet av nittiotalet.

Allt det där kostar naturligtvis miljardbelopp och det vore ju märkligt om inte detta noterats av den genomsnittliga moderaten som alltid skriker högst och mest så fort ett ekonomiskt åderlåtande påträffas någonstans.

Skribenten beklagar sig över att "Sverige under decennier försökt satsa utsatta områden ur problemen med mer resurser till skola, socialtjänst och föreningsliv skulle tryggheten komma trodde man"

Detta var säkert bra men hjälper tydligen inte i längden och därför borde man enligt SvD:s skribent i stället Införa lag och ordning. 

Översatt till moderatsvenska innebär det fler poliser vars främsta uppgift består i att jaga gatugängen precis som man gör i Brasilien och andra bananstater.
Detta är vad som menas med grundläggande säkerhet.

Fattas bara att militären går in med bandvagnar också så är fasciststaten fulländad.

Säkerhet först annars blir nästa skola också ett offer för klåfingriga pyromanfingrar
Detta är ledarskribentens något okomplicerade tankegångar när det gäller den ultimata lösningen på problemet.

Jag noterar att allt i väldigt hög mån verkar röra sig om pengar och kostnader.
När skall moderaterna lära sig att det verkliga kapitalet sitter i huvudet på folk.
Och att man faktiskt kan tjäna på att vara lite mer kreativ i sitt tänkande.

Låt i stället Rinkebyborna vara med och bygga nästa skola.
Gör alla delaktiga, så slipper man säkert riskera att den bränns ned, för vem vill utsätta sig för allmänhetens ilska över att det egenhändiga arbete som man lagt sin själ i blir förstört.

Ovanligt korkat tänkt?
Tja, det är i alla fall bättre än att piketbussar fulla med hormonstinna poliser jagar runt i området.

Det går inte att skapa ett konfliktfritt samhälle.
Men om man gör människorna delaktiga i utvecklingen utan att några småpåvar sitter över Rinkebybornas huvuden och planerar hur det skall göras  får man genast ett bättre utgångsläge.

Med tanke på den aningen lustiga delegation, anförd av Björklund som kom på blixtvisit genom studieresan i går så känns det lite märkligt hur de förfasades av den oreda de själva har ett aktivt ansvar för med sin klasspolitik.
Det blir nog inte bättre av det.
Enligt dem skall ju marknadskrafterna korrigera vad som fattas.

Ju fler myndighetspersoner som försöker lägga sig i, desto värre blir situationen för de boende där.
För jag är säker på att anledningen till att det kastas sten på polis och brandkår när skolan brinner är att man lärt sig hata dessa representanter för auktoritet.

Inte heller blir det bättre när poliser skjuter skarpt även om det var ett skott i luften.

Myndigheterna försöker bekämpa eld med bensin.
Resultatet blir då oundvikligen rök och aska.
1 comment:

Anonymous said...

Invandringen är problemet!
Problemet med invandringen är politikerna som tillåter den!
Enkelt eller hur!
Och - se vad det kostar!
Hälsar
Sally