Thursday, October 7, 2010

Biskopsinnan skulle ha hållit sig till Jesus i stället för politiken.

Powered by FeedBurner

Jag anser att Biskopsinnan bör avgå.
Politik och religion må vara sammanflätade som ler och låmghalm, men att ensidigt utforma en predikan för att förlöjliga ett enstaka parti är skam på torra land.

Hon kunde lika gärna ha predikat för alla dessa osaliga själar som tagit livet av sig på grund av regeringens sjukvårdsreform.
Eller att vi här i Sverige nu faktiskt hjälper människor att ta sina egna liv..men näedå.

Det som gällde förutom en välsignelse av alliansens fortsatta omänskliga poltik handlade om herr brun som särbehandlas på grund av de politiska strömningar som numera genomsyrar landet Sverige på grund av (införstått) ett visst parti som gjorde hel rätt i sak och lämnade kyrkan åt biskopsinnan att stå och pladdra för sig själv och de åhörare som hon säkerligen inte hade legat vaken på natten för att göra insinuanta drypande formuleringar emot

En människa som hon borde bättre ha respekterat det ämbete hon av någon anledning blivit utsedd att anföra..
Skamligt är vad det är.

SvD

1 comment:

Anonymous said...

Oavsett vad man tycker om biskop Brunnes predikan avslöjar SD:s agerande något om deras inkonsekvens.

SD påstår i sina program att att ”Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen” och att ”svenska traditioner, värderingar, regler och lagar skall vara normgivande i hela det svenska samhället”. SD:s kyrkopolitiska förening vill att ”fosterlandskärleken får komma till uttryck och Bibeln ses som varande Guds ord”. Ofta hör man från SD-företrädare att invandrare skall minsann lära sig att respektera svenska traditioner.

Med dessa ord i sina program väljer man att mitt under det mest traditionella av traditioner, med HM Konungen närvarande, göra något högst otraditionellt, nämligen under en pågående predikan ställa sig upp och lämna en Gudstjänst med HM Konungens närvarande. Om de inte förstår den svarta ironin i ett sådant agerande förstår man varför deras program i övrigt är så fullt av motsägelser och stulna delar från andra partiers ideologier. Man respekterar alltså inte ens sin egen ”ideologi”.

Någon kommentator lyfte fram att V kanske hade reagerat likadant om biskopen talat om t ex Kuba. Skillnaden är att V inte påstår sig respektera vare sig kyrkorummet, svenska traditioner eller Konungen.

Förvisso nämner inte SD vare sig Jesus eller Gud i sitt kyrkopolitiska program mer än ovan - med de kunde väl i alla fall se motsägelsen i Galaterbrevets "här är icke jude eller grek" och deras egna fixering på människors nationalitet?