Saturday, December 18, 2010

Dataspelens fel att samhället ballar ur

Powered by FeedBurner

Efter en sammanställning baserad på över 130 000 fallstudier kan forskare vid karolinska institutet påvisa ett samband mellan våldsamma dataspel och aggressivt beteende.
Dessutom har man märkt en minskad empati och impulskontroll och allt detta sammantaget får negativa följder för samhället.

Så praktiskt.
Då kan man skylla alla ungdomsrelaterade samhällsproblem såsom nedbrända skolor och gängbildning på dataspelstillverkarna i gammal god Sievert Öholmsk anda.
Enligt den mannen bor som bekant djävulen i allt som är ungdomskultur.

Etthundratrettiotusen individer är rätt många.
Det motsvarar innevånarantalet i en medelstor stad som till exempel Örebro.

Är man då verkligen säkra på att man räknat bort alla andra miljöfaktorer som kan påverka förutom dataspelen?
Jag menar.
Med en så stor grupp som 130 000 individer finns det ett helt spektra av andra möjligheter när det gäller påverkan.

Har man till exempel  haft en kontrollgrupp med lika många personer som inte spelar spel att jämföra med?
Och hur många av dem uppvisade i så fall ett stört beteende?

Ingenting av detta framkommer och man skulle lika gärna kunna påstå att av x antal personer som går på toaletten varje morgon uppvisar ett antal av dem aggressiva beteenden parat med minskad empati och bristande impulskontroll.
Det är alltså toaletternas fel.

Det hela luktar dålig validet och det skulle inte förvåna mig om det är ett självbekräftande beställningsjobb.
Antagligen sitter det någon myndighet och undrar hur man på ett politiskt korrekt sätt skall kunna förklara för menigheten varför somliga ungdomar uppför sig på ett för samhället ofördelaktigt sätt.

Visst.
Ungdomarna i Rosengård kastar sten på polisbilar för att de spelat Counterstrike.
Så är det naturligtvis.
För inte kan det vara så att man är desillusionerade och bittra på hur samhället har dömt dem till hopplöshet och desperation?

Borde man inte istället söka ett samband mellan hur regeringens nuvarande politik inte minst i ungdomsarbetslöshetsfrågor påverkar individer så att de inte bara blir empatilösa och aggressiva utan också tappar allt hopp om framtiden?

Men det vore å andra sidan inte politiskt begåvat.
Bättre att skylla på dataspelen.

DN  
Dagen                      

7 comments:

Anonymous said...

Det går att köpa forskning för att stödja i princip vilken tes man önskar. Det är iofs oxå fullt möjligt att ungar som bevittnat hundratals, kanske tusentals, tv-mord före tio års ålder blir lite avtrubbade inför våld till slut.

Däremot tror jag att revolten är ett ständigt närvarande (om än olika aktiv eller slumrande) element i betongbyarna oavsett epok, det är nog egentligen inget nytt. Det som är nytt är mer hur gränserna för våldet successivt flyttats fram och bristen på förståelse för orsakssamband.

http://www.youtube.com/watch?v=4liTEz4C5U4

Anonymous said...

Du har ju inte läst artikeln

Erika said...

Jo, jag har läst artikeln och där talas det också om socioekonomiska faktorer men det ändrar inte problemställningen i stort.
Jag skulle i alla fall vilja veta hur många ungdomar som blir aggressiva och empatilösa av 130 000 utan att spela dataspel?
Det verkar saknas jämförelsematerial och en sådan undersökning köper i alla fall inte jag.

Erika said...

Och som du skrev.
Det går att köpa forskning som stödjer precis vilken uppfattning som helst.Detta serveras sedan som sanning och människor tror på det för vi litar på auktoriteter inom olika kunskapsområden.

I framtiden kommer vi att få se mer av den sortens utveckling.
Man skruvar forskningen för att passa uppdragsgivarens förväntningar.
Pengar styr där precis som överallt annars.
I och för sig inget nytt.

Redan på sextiotalet köpte tobaksbolagen forskare för att visa att cigarretter var ofarliga.
Det gick att bevisa det också.

Anonymous said...

Mer regel än undantag skulle jag nog vilja påstå:

http://svtdebatt.se/2010/12/myndigheterna-fortsatter-ljuga-om-mobilrisker-och-kopta-experter/

Redan nånstans 2004 tog Ulrica Messing som minister SSI:s ledning i upptuktelse med anledning av någon rekommendation som man hade publicerat om riskerna med UKV-strålning:

http://www.dn.se/ekonomi/ssi-vill-ha-stralningsmarkning-1.240706

Anonymous said...

Den här typen av metastudie är mycket pålitlig och är ytterst svår att manipulera, eftersom du då måste ha manipulerat de dryga 100 studierna som metastudien studerat. Metastudier har generellt mycket höga inklusionskriterier eftersom de ligger till grund för kunskap och beprövad erfarenhet.

För mig som är lite påläst inom neurobiologi och neurobiologisk forskning är det här inte minsta överraskande. Det är välkänt att hjärnans spegelneuron inte förmår särskilja verkligt våld och animerat våld utan skapar samma neurobiologiska reaktioner. Spegelneuronerna är basen i människans empatiska förmåga, så att empatin påverkas av dataspelsvåld är otvetydigt.

Däremot är inte sambandet så enkelspårigt, utan massa faktorer samverkar förstås vid aggressivitet och våld. Studien hävdar dock inte att det här är enda förklaringen :).

Det är tråkigt när väl underbyggd neurobiologisk kunskap förringas och används av okunniga för att moralisera. Kunskapen är dock inte mindre sann.

/Angela

Erika said...

Att man gjort en studie som går igenom alla tidigare studier och vägt samman resultaten är knappast en garanti för att som i det här fallet unga människor skulle bli aggressiva och empatilösa av att spela just dataspel.

Vad är det i så fall som säger att det inte lika gärna beror på att man har tittat på våldsfilmer, vilket i stort sett inkluderar varenda amerikansk film eller tv-serie?

Skall man förbjuda ungdomar att titta på tv då?

Näe, knappast, för ditt resonemang angående spegelneuroner bygger på helt och hållet på att människan är ett djur utan fri vilja.

Visserligen finns det en slags nervcell i pannloben som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling och när individen ser samma handling utföras av en annan individ.

Men att för den sakens skull påstå att individen blir präglad av dataspel ungefär som en laserbrännare präglar in information på en DvD är trams.

Fortfarande finns det andra faktorer som är av större avgörande i hjärnans funktioner.
Sådant som moral är kanske en obekant faktor för någon som studerar neuroner och biologiska mekanismer men faktum är att det stora flertalet går inte ut och mördar någon för att de sett andra göra det på något dataspel oavsett socioekonomiska spelregler.

Människor kan bli avtrubbade av många orsaker i dagens samhälle men att påstå att ungdomar, som det handlar om, inte kan skilja på spel och verklighet är naivt.

Det är möjligt att exempelvis barn under elva tolv år som inte ännu utvecklat något abstrakt tänkande kan reagera på ett annat sätt men de skall å andra sidan hållas borta från alla former av våld i alla fall.