Tuesday, April 19, 2011

Han överlevde dem alla

Powered by FeedBurner

Fidel Castro har avgått och frid vare med de orättvisor som en gång för länge sedan drev kommunisterna att komma upp med ett alternativ till USA:s kapitalism.

Presidenterna kom och gick i staterna.
Kennedy, Johnsson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton och Bush den yngre fram till vår Obama. Castro har bestått, trots mordförsök, uppvigling och allmän utfrysning.

Nuförtiden tillhör världen de som kan tjäna pengar på bekostnad av andra och inte ens under Palmetiden gillade vi här i Sverige den slags självutplånande socialism som Guevara och Castro stod för.

Även om de naturligtvis hade sina anhängare här i Sverige, men så hade Mao också.

Frågan är ändå vad som är rätt?

Du bestämmer i ett Sverige där de fattiga drivs från sina hem och där den självgoda politiken snarare är regel än undantag.

Var stod Castro?

SvD
SvD
DN


No comments: