Thursday, April 21, 2011

Importera tiggare istället

Powered by FeedBurner

Sala kommun vill fortsättningsvis inte ha några falskspelande dragspelare på sina bakgator och torg, därför skall tiggeri förbjudas. Inte längre skall befolkningen behöva besväras med att titta stint rakt fram i luften så som man gör när man passerar en tiggare och inte låtsas se något.

Inte för att jag någonsin hört talas om att tiggeriproblemet skulle vara så stort i Sala, men kanske är det A-lagarna utanför systemet som klagat på utrikisk konkurrens i tiggeriverksamheten?

Annars är konkurrens något bra påstår man.
Allt är tänkt att bli billigare om folk får arbeta hårdare för småslantarna.
Detta resonemang borde också gälla tiggarna i Sala.

Sala borde således importera tiggare från Västerås och Eskilstuna, så sköter sig marknaden själv. Precis som med apoteket, bilprovningen och SJ.

Finns det horder av olika tiggare kommer marknaden att pressa priset så lågt att de blir glada för en krona, istället som för nu när de inte är konkurrensutsatta begära så mycket som fem kronor

Det går faktiskt att applicera tanken på hela Sverige,
Ju fler arbetare som finns tillgängliga så ökar konkurrensen och vi får de människor som jobbar bäst och billigast till våra företag.

Se tiggarna mer som en del av det nya starka Sverige som alla vill vara en del av.
Även utstötta har sin plats i samhället; och tycker man ändå inte det så går det för all del utmärkt att damma av stupstocken igen.

SVD
DN
GP

8 comments:

Andreas said...

Problemet är att de samtidigt får bidrag, så det blir inget intresse av att arbeta. Det märker vi här.

Dessutom måste det vara konkurrens, analfabetiska Somalier som vägrar lära sig svenska är inte mycket att ha.

Erika said...

Att tigga är väl en form av arbete det också? Bara, somliga av dem kunde vara lite mer musikaliska.
Men ett arbete är det onekligen

Anonymous said...

Skicka tiggarna till Sala! De är jobbigt med tiggare på tunnelbana och pendeltåg. Det skulle gagna miljön om fler åker kollektivt, och därför bör tågen reserveras för vanliga resenärer. Jag skänker hellre tusentals kronor till Läkare utan Gränser, än ett öre till internationella ligor av tiggare.

Anonymous said...

Vem stirrar stint rakt fram och låtsas inte se tiggarna? Jag stirrar argsint rakt på dem för att få dem att känna att de inte är välkomna här och borde åka hem till Rumänien igen.

Erika said...

Problemet är väl att om de åker till Rumänien så blir de väl utkastade därifrån också. Själv stirrar jag inte speciellt elakt på dem, jag är nog snarare en sån som ger och är väl på så vis delansvarig för att uppehåller sig här.

Pontus said...

Det är väl knappast spelmännen man är ute efter utan snarare de som står på knä vid gågator med samma uppsyn som en ouppfostrad hund vid ett matbord alternativt skickar runt en laminerad, laserskrivarutskriven skylt i tunnelbanetåget om någon släkting som inte har råd med en operation.

Om vi borde importera tiggare, varför inte gå steget fullt ut och importera horder av gängvåldtäktsmän och förbjuda svenska kvinnor att ha lås på sina dörrar?

Det skulle väl bidra till att skapa det nya starka Sverige som alla som tycker olika vill ha?

Erika said...

Räcker det inte med att vi skickar tiggarna till Sala?

Pontus said...

Vore det inte orättvist mot resten av Sverige?