Tuesday, June 28, 2011

Sekten LSU

Powered by FeedBurner

Seher Yilmaz är ordförande i LSU  (Sveriges ungdomsorganisationer) och därmed ansvarig för att etiken inom organisationen håller sig på en anständig nivå. LSU verkar för att människor skall kunna leva sina liv till fullo utan att begränsas av rasism eller annan diskriminering.

Så långt är allt väl, man har ett ädelt syfte och förtjänar därmed en eller annan miljon av skattebetalarnas pengar. Dock börjar man undra hur det är ställt med öppenheten när ett av folket framröstat partis ungdomsförbund nekas inträde till gemenskapen på grund av att de anses vara rasister.

Det är onödigt att föra en diskussion om huruvida SD är ett rasistiskt parti.
De flesta av medlemmarna anser sig säkert inte vara ur biologisk synpunkt överlägsna andra folkslag. Det är väl det som är själva definitionen av rasism?

Främlingsfientlighet eller snarare främlingsfobi kan å andra sidan ses som en hyfsat god markör när det gäller partiet; detta är å andra sidan inte något unikt för just SD. Det finns naturligtvis en ansenlig andel av alliansens och sossarnas medlemmar som känner samma rädsla. Skillnaden är att det inte syns utåt eftersom de som företräder partierna för en annan agenda.

Det blir bekymmersamt när man som Seher går ut och fördömer SD:s ungdomsförbund samtidigt som man avfärdar deras ansökan genom att spela ut rasistkortet. LSU är trots allt om en organisation som på papperet står för varje människas rätt att tänka fritt och skall därmed inte vara en sekt som enkom tar till sig de som rättar in sig i det politiskt korrekta ledet.

Det är dock den uppfattningen man får.
Oliktänkare göre sig icke besvär, inte inom LSU i alla fall.

Det skulle kunna tyckas vara en aning smartare att ta emot än avfärda.
Offermentaliteten som blivit en av SD:s största drivkrafter får ytterligare näring då man återigen bemöts med att man är rasister, något som man inte är.

SD bedriver inte ett politiskt parti genom att hävda andra rasers underlägsenhet.

Det kanske till och med är så att SD:s ungdomsförbund skulle kunna bidra med friskt blod genom att tillföra debattmaterial som annars hade sopats under mattan. Man kan inte konstant gå och blunda för verkligheten, något som Seher Yilmaz verkar försöka.

Varför inte hellre tillåta en korsbefruktning av olika tankeaspekter? Man tycks vara övertygade om att SD:s åsikter skulle sprida sig likt fågelinfluensa och smitta ned LSU där man som sagt slåss för alla människors lika rätt att få vara fria i tanken. Men kanske det snarare är så att organisationens idéer skulle påverka SD:s ungdomsförbundsmedlemmar i en positiv mening?

Det får vi aldrig veta för Seher Yialmaz som är ordförande i LSU har redan avfärdat SD:s ungdomsförbund som varande rasister.
Därmed spottar hon på de hundratusentals svenskar som faktiskt röstade på partiet i förra valet.

Det luktar sekterism och frågan är om svenska skattepengar skall användas till sådant.

SvD
DN3 comments:

Anonymous said...

"Det kanske till och med är så att SD:s ungdomsförbund skulle kunna bidra med friskt blod genom att tillföra debattmaterial som annars hade sopats under mattan."

Du förutsätter att SD/SDU:s knepiga floskler och konspirationsteorier har bäring. Det har de inte. Det finns ingen muslimsk konspiration, Sverige islamiseras inte och "muslimer" är inte "Sveriges största hot" (som Åkesson faktiskt skrev).

Problemet för en organisation som LSU att ta in en organisation som SDU är att de omedelbart legitimerar hela organisationen, moderorganisationen och allt de står för. SDU (och därmed SD) blir, som LSU skriver, rumsrena. Det är de inte. SD/SDU hänfaller ofta till bisarra konspirationer. Det i sig är mycket problematiskt att bemöta utan att helt stoppa organisationen i fråga. SD/SDU är helt enkelt inte seriösa.

Med detta sagt håller jag dock med dig om en sak, och det är att ett omedelbart uteslutande gör att SDU ses som martyrer. Detta är tråkigt, men som alltid med SD/SDU, oundvikligt.

Idag har SD/SDU gått från att vara ett nationalistiskt hyfsat rumsrent parti för ca fem år sedan, till ett hårt extremistiskt antimuslimskt (inte ens antiislamskt) parti. Dess anhängare drar ständigt partiet i smutsen via knepiga bloggar och hätska utspel. Fortsätter det förlorar de än mer mark och blir än mer marginaliserade.

Hur skall SD kunna fortsätta sin bana på att försöka bli accepterade i Riksdag och bland de resterande 95% av Sveriges befolkning när dess väljare och medlemmar beter sig som David Icke?

Erika said...

Har man ett parti som i ett demokratiskt val framröstats av x antal personer och därmed fått en riksdagsplats, då ska naturligtvis också deras ungdomsförbund kunna ingå i en skattefinansierad verksamhet.
Det är bland annat medlemmarna i SD som genom arbete betalat med sin skatt för att finasiera LSU.
Det kallas för demokrati och är nog så viktigt, islamofober eller ej.

Patrick said...

Demokrati är att tillåta alla åsikter, inte att acceptera dem.