Tuesday, July 26, 2011

Allemansrätt under attack

Powered by FeedBurner

Genom att ställa allemansrätten (som inte finns enligt vissa) mot äganderätten har de nyrika markägarna lyckats skapa ett klimat som mycket väl kan utmynna i att de får laglig rätt att mota bort människor som stör deras strandlinje bara för att de retar sig på det.

Det är inget konstigare än alla de skogsskövlingar som gjorts  på allmän mark av samma nyrika. Anledningen? Jo naturligtvis att man vill ha utsikt över någon sjö eller annan passande vy.
Nu har några blivit åtalade för dessa tilltag det är dock en kalkylerad risk och man får ändå bara böter - något man har råd att betala.

I framtiden lär man väl få rätt att ta bort allt som stör.

Och det här med att bärplockare från Thailand skulle plocka sönder skogen stämmer inte särskilt väl med verkligheten. Jag menar - vem skulle annars ha plockat bären? Likaledes kan man knappast anklaga tyska och danska turister för att vara oförsiktiga när de stilla paddlar kanot genom åarna och tar rast vid  någon strandkant.
Men i fortsättningen är det väl meningen att det ska stå någon lycklig markägare med en biljettrulle och ta betalt för nöjet.

Nej - det mycket strategiska flödet av debattartiklar som ensidigt ställer sig på äganderättens sida syftar bara till en enda sak nämligen att ge markägarna total kontroll över sina ägor. Det vill säga att du och jag kommer att beläggas med olika förbud och att att vi får liknande förhållanden som i exempelvis Tyskland.

Det är märkligt att det inte förs en tydlig motdebatt men antagligen har man lyckats väl med att linda in sin verkliga agenda genom att tala om att det bara handlar om att stoppa rovdrift och misshushållning av naturen.

 Inget av detta är något som finns i verkligheten.

Det handlar om din och min rätt att fritt få röra oss i naturen och att använda oss av dess skatter.
På sätt och vis är det inte konstigt att en sådan sak sticker i ögonen på de som inser att de egentligen skulle kunna tjäna pengar på det.

Det är en helt annan ägarbild nu än förr.
Böndernas mark är för länge sedan såld till den nya tidens kapitalister och de vill ha valuta för pengarna på alla de sätt som går. Det handlar om en ny slags girighet som många svenskar fortfarande inte är vana vid.

Den nya tidens Sverige sveper fram som en stormvåg och allt går att köpa och sälja.
Det är detta som är den stora dolda faran med många av de lagändringar som görs.
Vi har en regering som gynnar äganderätten i alla lägen.
Det sticker i ögonen på dem att vi har någonting gemensamt ty bara individen räknas in i det liberala marknadssystemet. Och naturligtvis skall då en markägare få rätt till att ta betalt eller att njuta av solnedgången från en ostörd strandlinje.

Det är vad det egentligen handlar om.
Men man drar sina snyftvalser om thailändska bärterrorister och skövlande tyskar med kanot.
Och Svensson?
Han fattar inte ens vad som händer.

SvD

8 comments:

Anonymous said...

Du har visst helt missförstått vad det handlar om. Självklart måste markägarna ha rätten att bruka sin egen mark, och använda den utefter sina egna behov. Markägarna, dvs bönderna, vilket det ofta handlar om. De har betalt för sin mark. Allemansrätten i sin ursprungliga form ska inte ändras. Debatten handlar om överutnyttjande och förstörelse och försämrad framkomlighet med mera för markägarna, dvs de som betalat sin mark och därför äger den. Önskan är att företag som överutnyttjar och kör sönder mark med mera, ska vara skyldiga att diskutera saken med markägarna innan de påbörjar sin förstörelse av marken. Du har nog ingen aning om hur det kan se ut där fyrhjulingar och andra fordon kört sönder mark totalt. Jag tror inte att du själv skulle vilja ha din tomt sönderkörd av diverse fordon eller behöva plocka skräp dagligen från tomten. Nån hejd får det allt vara. Kan vi inte vara så hövliga att fråga markägaren om lov innan vi startar ett företag på dennes mark, så kommer vi snart att totalt förstöra möjligheten till allemansrätt i framtiden. De som äger marken kommer att kräva att allemansrätten tas bort om vi inte respekterar och värnar om djur och natur.. och vårdar den när vi utnyttjar den. Såna som du gör folk arga och grupper ställer sig emot varandra, utan orsak. Såna som du hetsar pgav missförstånd. Eller så är du en sån där företagare som förstör marken och hindrar markägaren att utnyttja sin egen mark för att du själv ska tjäna pengar på hans mark. Och då tycker jag att det är ruttet av dig. Skärp dig. Ska det finnas allemansrätt i framtiden så måste vi alla hjälpas åt att vårda naturen runtomkring oss istället för att bara förstöra. Naturen är inte en gemensam egendom. Naturen är markägarnas... som du genom allemansrätten kan vistas i. Var rädd om den, så att vi kan behålla den. Eller köp egen mark och starta företag på.. om du nu har så svårt för att prata med en markägare innan du förstör hans mark.

Erika said...

Markägare kräver att man gör inskränkningar i allemansrätten, från det man gör så är den inte någon allemansrätt längre.

Oskar said...

Du verkar vara en riktig kravmaskin. Försök att skaffa dig lite perspektiv på situationen.
Allemansrätten är en förmån för människor som bor i städer ska kunna komma iväg och uppleva natur och få frisk luft, allemansrätten är en folkhälsofråga. Det är en bra tanke som jag anser att man ska bevara men när personer utnyttjar allemansrätten för egen vinnings skull utan att höra med markägaren så är det absurt.
Det är samma sak som att strunta i att betala hyra för sin lägenhet och ta för givet att man har rätt till att bo gratis.
Jag skulle vilja höra ett rimligt argument varför det skulle vara gratis att driva företag på annans egendom.

Jag tror inte att du heller inser varför vanliga bönder skaffade skog från början. Det var självklart för att kunna sälja skogen efter 50 år, inte för att göra någon slags samhällstjänst. Dessutom kostar det väldigt mycket pengar och kräver mycket arbete att hålla efter ett skogsområde så att det är välmående.
Tror du att markägare gör det för att vara snälla så att man kan vandra i skogen eller för att de planerar att sälja skogen? Om de inte får sälja skogen så finns det ingen idé att se till så att skogen mår bra och är trevlig att vistas i.

Erika said...

Det är inte gratis att bedriva företag på annans mark.

Allemansrätten gäller för individer inte för grupper.

Dessutom får du enligt allemansrätten inte göra åverkan på naturen.

Lobbyister vill dock få det att låta som om naturen lider stor skada och att markägarna står utan rättigheter.

Dessa påtryckningar är utan vidare ett sätt att driva igenom lagändringar nu när vi äntligen har en borgerlig regering som främst ser till kapitalintresset.

Oskar said...

Bärplockare tillexempel betalar inte avgifter till markägare

De skräpar ner
http://www.foodmonitor.se/index.php/bransch-a-produktnytt/1-bransch-a-produktnytt/763-hysteri-kring-baerplockare-i-norrsundet-

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3755923-nedskrapningslag-biter-inte-pa-barplockarna

http://helahalsingland.se/soderhamn/1.3727833-avforing-i-skogen-uppror

osv.

Det handlar inte om att naturen lider skada utan om respekt mot markägare som blir utnyttjade

Tycker du att markägarna ska jobba gratis?

Erika said...

Jag tycker att vi ska bevara allemansrätten precis som den är. (Om inte det framgått)

Återigen: Allemansrätten gäller endast för individer inte för grupper.

Det finns med andra ord redan en reglering, låt oss följa den.

Oskar said...

Om det inte redan har framgått så fiskar jag lite efter argument om varför vi ska bevara allemansrätten som den är och du får gärna bemöta mina argument.

Allemansrätten är till för individer men utnyttjas av grupper(företag) och det tycker jag vi ska reglera bort iform av att man tillexempel måste betala arrende om man vill plocka blåbär för försäljning.

Erika said...

Och om markägaren arrenderar ut sin blåbärsskog, vad händer då om det kommer en privat plockare på mark som någon annan ansett sig ha betalat för att bruka?
Och är det inte så i sådana fall att markägaren kommer att kunna arrendera sin egen mark för att på så sätt hålla andra borta?
Och var ska gränsen gå mellan privat och grupp? är det ok, om jag kommer som privat och plockar tio liter blåbär, eller hundra...eller tusen?
Var ska gränsen gå?