Friday, October 23, 2009

Svennedemokrater är skambelagda!

Det går inte att komma i från att det fan inte är lätt att vara Svennedemokrat i dagens samhälle.
Får de väl tala så är de rasister och blir de belagda med munkavle så är de martyrer.
Sällan har väl så många ansträngningar gjorts från olika håll för att tillintetgöra ett parti.
De övriga partierna tillsammans med media har med en kuslig koordination och snabbhet bildat allians för förhindrandet av den obekväma åsikten.

Är det då så bra?
Det är klart att det för den gemene Svennedemokraten kan upplevas som ett jäkla dilemma.
Men hur är det för samhället Sverige då?
Vi övriga som lever här och förväntas få tänka och uttrycka våra åsikter efter eget huvud och förmåga.

Kan det inte tänkas att det ligger en fara i att samtliga riksdagspartier plus media tystar ned ett parti vilket borde ha samma rättigheter som vilket annat parti som helst.

Personligen anser jag att Svennedemokraterna är ett anhang av dårpippar.
Därför har jag väldigt svårt att förstå rädslan och indignationen de politiskt korrekta uppvisar.

De spelar ingen roll om Svennedemokraterna så skulle få 15% av rösterna nästa val.
Det är ju inte precis som om att de skulle få något att säga till om ändå.

Någonstans måste det vara något annat som skrämmer.

Ska inte ett riksdagsval genomföras på samma premisser för alla?
Borde inte tex TV4 kunna bötfällas om de vägrar ta in Svennedemokraternas reklam när de tar in de andra partiernas?
Och om inte, då är vi väl på väg in i ett riktigt kusligt Sverige - eller?

Om vi i det här landet tystar det fria ordet vare sig direkt eller indirekt då är vi inte bättre än låt oss säga Iran, eller hur?

Det spelar ingen roll om du eller jag tycker att Svennedemokraterna snackar skit.
Alla i det här landet har rätt att på ett neutralt sätt få sina åsikter värderade.
I Svennedemokraternas fall betyder faktiskt det att de ska ha tillgång till att torgföra sina korkade åsikter på det vis de själva tycker är passande.

Det är sen upp till dig och mig att göra våra egna val.
En befolkning i ett demokratiskt land ska inte behöva vara överförmyndigad av såna som vet bättre.

1 comment:

Anonymous said...

Smart! Svennedemokratpropaganda Erica...;-)