Friday, October 30, 2009

Vaccin für alle?

Det finns en sak som jag undrar över och det är om det ligger någon sanning i att influensavaccinet inte nås av de människor som borde vara viktigast att förmedla det till?

Riskgrupper i all ära, men borde inte först och främst alla mellan 3 och 40 vaccineras?

Jag menar om ett skepp håller på att sjunka, räddar man inte de yngsta först då?
Kvinnor och barn...liksom.
Och DET var verkligen en dålig jämförelse...men ändå.
Är det inte så att det är just gruppen av yngre som visat sig vara mest mottaglig för smittan?

Vet, poängen med en massvaccinering är att hålla samhället i gång och minska spridningen.
Då kan ju en relevant fråga vara om det verkligen finns någon genomtänkt plan på hur det ska gå till och om den fungerar i praktiken?
Och hur är det egentligen med solidariteten gentemot allmogen?

Vi ser ju hela tiden hur alla försöker sno så mycket som möjligt i alla sammanhang, varför inte en spruta också?

Kan man betala för vaccinet på något privat sjukhus i någon förbetald vårdkö?
Är inte det i såna fall orätt mot de som är yngre och oftast inte har råd med egna sjukförsäkringar?
Finns det någon plan för att motverka sådant eller är det legio?

Dessutom.
Jag misstänker att slemproppen Orvar, som av hävd uppför sig som ett stort bortskämt barn och alltid anser sig vara mycket viktigare än sina medmänniskor, tär ganska hårt på det vaccin som hitintills distribuerats.
De med alla sina vällevnadskrämpor, hjärtfel, diabetes osv.

Har fyrtotalisterna med sina livsstilssjukdomar verkligen rätt att tränga sig före de som är unga och friska i kampen om livbåtarna när det är de yngre som blir sjukast och smittas lättast?
Riskgrupper?
Vem räddar vi helst?
Kommer vaccinet att hinna med och vem ska ha det först?

Själv skulle jag inte för allt smör i Småland gå i väg och ta en spruta.
Jag råkar nämligen vara otroligt misstänksam mot ett så snabbframställt vaccin.
No way!! -säger jag!

No comments: