Sunday, November 29, 2009

Den civiliserade världens förfall

Federationen med fyra nationella språk och direktdemokrati har i medborgelig anda röstat ned muslimernas planerade bönetorn.
Naturligtvis skulle samma sak ske i Sverige eller vilket annat europeiskt land som helst bara det genomfördes en folkomröstning.
På det viset är Europa ett enda stort Vellinge.

Jag har tidigare skrivit om hur det på olika sätt hetsas mot europas muslimer och jag tror dessvärre att det vi ser nu bara är en början på något mycket mer hatfyllt och med tiden också accepterat.

Egentligen är det beslut som nu röstats fram olagligt eftersom de schweiziska kantonerna enligt konstitutionen är förpliktigade att respektera jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Om jag inte missminner mig ingår frihet att utöva sin religion som en av hörnstenarna när begreppet skall definieras även i Schweiz?

Så här lyder åtminstone FN's deklarering av de mänskliga allmänna rättigheterna:

"Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar
frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra,
offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning,
gudstjänst och religiösa sedvänjor."

Hur är det nu när principer som tidigare varit vägledande för hur mänskligheten ska bete sig mot varandra negligeras eller åsidosätts?
Kan man förbjuda det ena borde det också gå bra att förbjuda det andra?
Jag som är djupt kristen - bör jag känna någon rädsla inför framtiden?
Antagligen.
Dock inte från några muslimer.
Det är de som förbjuder byggen av bönetorn som skrämmer mig.
De som åsidosätter mänskliga rättigheter - de som vill införa statskontrollerat pöbelvälde i ett Europa som allt mer tappar sitt civiliserade ansikte.

Något som också skrämmer mig och som hör i hop med frågan är hur allt bara flyter omkring i Sverige och övriga Europa.
En avnormalisering och frånvaro av etik där bara det som kan värdesättas ekonomiskt räknas.
Dyrkandet av det beläte som kallas för profit med ett ord och för Djävul med ett annat.
Detta genomsyrar precis allt.
Allt från svingårdar - där tiotusentals djur hålls och där produktenheterna dör på kalla betonggolv medan de andra grisarna kalasar på liken - till privata vårdanläggningar där brukarna drogas ned för att inte längre vara kapabla till att känna den grundläggande längtan efter närhet och medmänsklighet alla är så beroende av.

Det avtrubbade samhället breder ut sig där regeringar kan tillåta vad som helst som passar deras syften.
Inom den liberala visionen är det social Darwinistiska samhället inte längre en utopi.
De medel som saknats på mycket länge är nu åter tillgängliga.
Nu kan man bygga in motsättningar i samhället, hetsa åt vilket håll man vill.
Olika fraktioner bygger egna små miniatyrsamhällen med egna kulturer och aldrig skall de mötas.
Vad kan vara bättre än att ha allt detta mänskliga material tillgängligt - inte som en enad grupp mot arbetsgivare där förhandlingar kan krascha och strejker uppstå - utan som splittrade fraktioner vilka konkurrerar emot varandra?
Alltid kommer det med andra ord att finnas någon som gör ditt skitjobb till vilken lön som helst.

Jag skriver det igen.
De enda som tjänar på att skruva upp motsättningarna mellan olika grupper är profitörerna.

Tänk om de som kallar sig för Sverigedemokrater kunde förstå vilken bricka i spelet de egentligen är.
Det är det som är det tragiska i historien och det gäller hela Europa.

Muslimerna kommer inte att åka hem för att olika lagar stiftas som förhindrar deras religionsutövning.
De kommer inte att tro mindre.
Det enda som sker är att motsättningarna hårdnar.

Vi sitter vare sig vi vill det eller inte i samma båt.
Så snälla, försök förstå att utövare av religion inte är något reelt hot mot ditt liv eller hur du lever det.
Det är däremot politikerna och de som i sin tur styr dem med osynliga trådar.

SvD

4 comments:

Anonymous said...

Du skriver att du inte är rädd för muslimer utan för de som förbjuder bönebyggnader. Men i många muslimska länder finns det förbud mot att uppföra kyrkor (och inte bara kyrktorn). Och när hörde du senast en muslim stå upp för kristnas rätt att bygga kyrkor i muslimska länder? Varför inte utnyttja det som har hänt i Schweiz med att konfrontera muslimer med deras brist på tolerans

Markus

Erica said...

Det är riktigt att det kan vara svårt för olika kristna grupper att bygga kyrkor i Islamska länder.
Men i de flesta finns dock sedan tidigare både kyrkor och synagoger.
Det är lätt att fastna i resonemanget att "om inte vi får, då skall inte ni heller få"
Vem skall då vara det moraliska föredömet i debatten?
Och jag tror inte att europas muslimer är helt omedvetna om bristen på tolerans i deras forna hemländer.
Många av dem är här just av den anledningen.
Men tron har de naturligtvis med sig.

Anonymous said...

Jag tror mer den cililicerade världens förfall började med att dessa extemister kom hit och begår 500% mer brott än vi som redan bor här & landet tillhör. Där har vi problemet. Lätt & inte ett dugg rasitiskt. Har du läst en tidning senaste åren? Kolla dessutom upp identiteten på brottslingar Som ju nu alltid utelämnas. Där är problemet.

Anonymous said...

Ja, hur kan någon inte gilla minareter?

http://www.youtube.com/watch?v=RCB-ibyV4aw&feature=player_embedded#