Sunday, November 8, 2009

Ge f-n i min kyrka!

Regeringen har med sin ständiga ekonomiska rovdrift återigen gett sig på det svenska kulturarvet.
Tidigare har man dragit in de så kallade gröna jobben vilka måhända av näriga politiker sågs som en form av socialhjälp åt arbetslösa men som i praktiken innebar ett skydd och vård av kulturhistoriska lämningar.

Regeringen har gjort det svårare för länsstyrelserna att bevara lämningar som omfattar allt från gamla ruiner till platser av historiskt värde, ekskötsel osv.
Det som försvinner när en skogstraktor kör rakt över en byggnadslämning kommer aldrig tillbaks.

Och nu har regeringen också bestämt sig för att inte inte förlänga perioden för de övergångsbestämmelser som beslutades för Svenska kyrkan vid separationen från staten 2000.
Kyrkor riskerar att förfalla och gravlundar att växa igen.

Det kan tyckas att kyrkan som genom århundranden förvärvat rikedomar genom arv och beskattningar borde ha råd att sköta sina egna förehavanden och därför ska omfattas av de bestämmelser som regeringen anser vara lämpliga.

Det är ett feltänk.
Kyrkorna kostar en otrolig summa att underhålla och i längden blir det omöjligt att upprätthålla den standard som gör det svenska arvet till en levande del av vår vardag.
Du behöver inte vara kristen för att kunna förundras över hur välskötta våra kyrkor är.
Om du åker på landsbygden i mellansverige tänker du antagligen inte ens på att många av byggnaderna du far förbi har sitt ursprung ända tillbaks till 1300 talet.

De har överlevt genom seklerna, över krig och pest har de stått där och erbjudit skydd och frälsning åt våra förfäder.
Vad som gjort Sverige till det land det nu är har en gång katalyserats och formats fram genom att kyrkorna inte bara utgjorde ett rum där herrens förmaning och tuktan ingjöt oss utan även för att de var en samlingsplats där vi kunde få våra kollektiva värderingar befästade.

Sådant är naturligtvis blaha blaha i dagens individualiserade och sekulariserade samhälle men fortfarande är det ändå en del av vårt kulturarv som är omistlig.
Det handlar om allmogens strävan och deras vilja att hela tiden gå framåt.

Ofta byggdes landsortskyrkorna med gemensamma ansträngningar av församlingen.
De samlade in pengar och bar sten.
Trots att de hade ett sådant slit med sina egna arbeten förenades de ändå i en egen vilja och envishet för att visa att deras del av landsorten också kunde ha vad andra redan hade.
En egen kyrka där högtider kunde hållas, högmässor, bröllop, begravningar.
Kyrkan representerade hela livscykeln och var en integrerad del i människors medvetanden.
Man slapp gå flera mil till närmast belägna kyrka och man kunde med stolthet anställa en egen präst.

Det är vår skyldighet att alla vara med och bevara så viktiga platser som kyrkorummen faktiskt är.
Oavsett tro finns det inget vackrare sätt för oss att bevara minnet av våra förfäder än att vi är med och betalar åtminstone för det.

Vi bekostar med glädje kungligheternas dagdrönarliv genom skattsedeln med argumentet att de skulle utgöra något slags PR för Sverige.
Med samma resonemang borde det vara tusenfalt viktigare att vi låter vår landsbygd vara levande och dess kyrkor i behåll.
För hur pittoreskt är det inte för tex en tysk turist att kunna besöka en svensk katolsk medeltidskyrka som restauerats och vackert står där med sin välskötta gård?

Att vi svenskar är så blinda för dessa våra främsta skatter är bara det ett bevis på hur sammansmälta vi egentligen är med vår historia.
Vi tar det för givet att de finns där, kyrkorna.

Det räcker dock med att gå till Storbrittanien för att se hur det går när men rationaliserar även i kyrkopolitiken.
Kyrkor rivs och säljs.
De görs om till bostäder och pubar.

Det ödet behöver inte drabba Sverige.
Vi ska inte tvinga Svenska kyrkan att rationalisera bland sina byggnader likt vad posten gör när de tar bort postlådor.
Sluta tafsa på min kyrka och upphör genast med att med försöken att radera min kulturhistoria!

SvD

12 comments:

Anonymous said...

>Kyrkorna kostar en otrolig summa att
>underhålla och i längden blir det omöjligt
>att upprätthålla den standard som gör
>det svenska arvet till en levande del
>av vår vardag.

Ett utmärkande drag för sverige är att vi är just sekulära. Att vi försöker hålla oss ifrån diverse religiösa dumheter. Det känns som en bra tradition att fortsätta, ett bra arv att ha.

/Patrik

Mats Ceder said...

Patrik, du har missförstått hela sammanhanget. Vi har nya "religiösa dumheter" idag där människor träffas i nyöppnade Zara eller HM butiker och irrar runt med tomma skallar i jakten på ännu en värdelös pryl. På kvällen gör man ett nytt försök till att få lite substans i tillvaron och går ut på krogen och super till. Tomheten som sprider ut sig på grund av denna nya religion är i längden förödande, det kan väl vilken pappskalle som helst räkna ut. De nya prästerskapet - coacher, terapeuter etc kommer att ha häcken full framöver när människa efter människa kraschar rakt in i väggen. Att bara konsumera som de flesta människor gör idag fyller liksom inte alla behov. Det är bara fördummande. Där finns kyrkan som en motvikt för många människor.

Anonymous said...

>Där finns kyrkan som en motvikt för många människor.

Det där påminner mig lite om dom två gamla damerna som knackade på min dörr i fjol och frågade om jag kände till att jesus var lösningen på dom krig och konflikter världen befann ägnade sig åt.

Jag förstod att det inte skulle gå att förklara för dom att just jesusmänniskorna var anledningen till att vi satt i den här sörjan till att börja med.

Världen behöver inte mer religion, den behöver mindre. Världen får inte mer substans för att du ersätter en påhittad värld med en annan.

/Patrik

Anonymous said...

Varför ska alla betala för en religion?
Jag vill inte sponsra dina fantasier.

Erik said...

Bry dig inte om vad dem säger Erica. Dem kommer ändå aldrig att förstå och om dem gör det kommer det att vara för sent.

Erica said...

Tack för synpunkter.
Vad jag ville framhålla är att en bit av det svenska kulturarvet antagligen försvinner och detta inte på grund av att vi skulle ha fått några ökade kostnader som skattebetalare om regeringen bestämt sig för att behålla det, utan för att nya pålagor läggs på en redan hårt drabbad Svensk kyrka.

Fortfarande är en majoritet av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan och därför borde det vara den opinionen som får sina intressen tillgodosedda.

Vill också påpeka att vi har ett ansvar inför framtiden.
Kyrkorna på landsbygden fungerar som tidskapslar dessutom är de levande konstverk.

Vill vi verkligen att våra barnbarn när de växer upp ska betrakta vår generation som barbarerna vilka förstörde vår historia?

Kanske du Patrik kan se det på så sätt i ändå?

Och tack för uppmuntran Erik.

Vill också säga att jag fullständigt håller med dig Mats Ceder.

Anonymous said...

Jag anser att om du tjänar pengar så ska du betala skatt.
Kyrkan eller (någon annan) ska inte behöva betala skatt för att de äger en byggnad, för det år principiellt fel. Kyrkan eller (någon annan) ska inte behöva betala skatt för att de har rikedommar i sin ägo, för det år principiellt fel.

Men att "svenska Kyrkan" (och ingen annat religiöst sammfund)ska var undantagen att betala skatt på de pengar de tjänar, det anser jag vara fel.

Med ditt resonemang går det att hävda att ägare till hyreshus bör befrias från skatt för att hyresgästerna ska kunna få nya tapeter...

Erik Fagerström

Erica said...

Nej så menar jag inte.
Jag säger att Svenska kyrkan är en angelägenhet som berör en majoritet av landets befolkning och därför bör behandlas med största varsamhet.

De pengar som kyrkan drar in går förutom själavårdande verksamhet till underhåll av en himla massa byggnader som är allmänheten till godo.

Jag är trött på att allting ska beräknas ur något slags ekonomiskt snålhetsperspektiv.

Stora pengar..visst.
Men bara några futtiga kronor på skattsedeln.

Och är det inte så att ägare till hyreshus kan göra något slags kostnadsavdrag om de renoverar lägenheter?
Eller är det bara något slags kreativ bokföring som jag snappat upp? :)

Anonymous said...

Hej igen! det är inte någon slags kreativ bokföring. Det är svensk lag (aktiebolagslagen) som påtalas att det ska bokföras.

Grunden är så att intäkter räknas ihop i en kollumn, kostnader räknas i in i en kollumn om intäkten är större än kostnaderna så är det vinst i verksamheten. då betalas skatt på på vinsten. om kostnaderna är större än vinsten så är det förlust, då utgår inngen skatt.

det finns några regler till om detta som jag kan dra om du frågar efter dem...

Erik Fagerström

Erica said...

Hej Erik!
Jo naturligtvis.
Grunderna i företagsekonomi borde jag ju kunna.

Jag är dock världens mest misslyckade företagarämne när det kommer till pappersexercisen.
Jag vill nämligen inte befatta mig med den.

Tack ändå för erbjudandet! :)

Pappan said...

Att förstå Ericas resonemang i kyrkofrågan är egentligen inte speciellt svårt. Men man måste vara villig att förstå det. Svenska kyrkan är inte "vilken religion som helst", än mindre "privata fantasier", utan DEN institution som har präglat vårt land och vår kultur, vår mentalitet och vår historia ojämförligt mest av alla faktorer, kungar och krig inberäknade. Det vore otroligt idiotiskt att blunda för det.

Anonymous said...

Varför ska jag som individ tvingas betala för massa skit?? Nej för helvete bra att dom försvinner riv allt och bygg golfklubbar krogar och annat istället om man inte kan betala. Kan man inte betala för sina egna saker så ska man inte skaffa något heller.