Friday, November 27, 2009

Gränslöst hyckleri

Regeringen hycklar vidare och är lagom fräcka på så vis att allmänheten, vilken normalt aldrig har tid eller lust att sätta sig in i de stora frågorna antagligen lär blir grundlurad igen.
En strategi utformas målmedvetet för att återvinna de naggade förtroenden som behandlat intergritetskränkande spörsmål - och de moderata tankesmedjorna dånar numera för ett högvarv som skulle kunna få vilken orcherframställande Sauron som helst att försmäkta av avundsjuka där i sitt Dol Goldur.

En gammal debattartikel från sensommaren 2008 där några moderater klagat på det egna partiet i FRA-frågan används som alibi dels för att man ska framstå som lyssnarvänliga men också för att på ett snyggt sätt upplysa de meniga om att moderaterna egentligen inte alls vill att människor ska känna sig integritetskränkta.
Moderaterna är minsann när det kommer till kritan frihetspartiet framför alla.

Därför ämnar man nu göra stora förändringar för att säkerställa att människor skall kunna veta att vad som än händer har i alla fall moderaterna sett till att den personliga friheten återställts.

Vad regeringen på sitt storslagna vis planerar att göra är att ta bort några gamla oväsentliga uppgifter om folk som inte betyder just någonting ur integritetskränkande synpunkt.
Vad det handlar om är antagligen ett smärre överskott av persondata från den samkörningsvinst man tidigare gjort.
Ingenting kommer att försvinna som inte redan finns någon annanstans - det kan du vara lugn för.

Vad man å andra sidan inte debatterar så gärna är allt som tyst framdanas bakom tankesmedjornas störningssändare.
FRA-lagen rullar på.
Dessutom är det högst troligt att samma myndighet som har fått rätt att spana på mejl, sms och telefonsamtal också kommer att få ett övergripande ansvar för datasäkerheten vid svenska myndigheter. Regeringen tillsätter nämligen en enmansutredare som ska överväga det.
Om detta säger inte regeringen något om i sin nyuppväckta frihetssträvan för den enskilde.

Det kan alltså bli så att det FRA som ska ha ett ansvar för att ingen obehörig kan titta på dina sjukjournaler eller vilka noteringar som finns om dig på kommunens socialförvaltning, kommer att kunna utnyttja just datateknik för att spana på misstänkta hot mot landets säkerhet.
Att det så mycket som ska kunna finnas en teoretisk möjlighet att en FRA-tjänsteman frestas att utnyttja landstingets datasystem är minst sagt oroväckande.

Regeringen framstår över huvudtaget allt mer som skrämmande.
De för ständigt väljarna bakom ljuset och det värsta är att det i dagens läge ses som något helt accepterat.
Den kamouflerade lögnen är ett politiskt styrmedel och tankesmedjorna samt dess lakejer driver den vidare.
Den här regeringen tycks allt mer bestå av ett antal hala, obehagliga individer som enbart förenas i sin vilja att alltid gå andra intressen till mötes än det egna folkets.

SvD

No comments: