Thursday, November 26, 2009

Mannen som blödde för sin tro

Hur ska man i dagens sekulariserade samhälle förhålla sig till verkliga mirakel?
Det fanns en man som för länge sedan - fast inte länge sedan på Jesusviset utan mer nittonhundratalsaktigt - levde och utförde mirakel.

Padre Pio föddes 1887.
År 1906 svor han de heliga löftena om kyskhet, lydnad och fattigdom och 1910 vigdes han till präst av ärkebiskop Paolo Schinosi i Beneventos katedral.
År 1918 - mitt i ett krigsplågat Europa härjat av spanska sjukan, såg han i en vision en man framträda blödande från sår på händer fötter och sida.
Därefter började också det egna blödandet för den fromme Padre Pio.

Stigmatiseringen blev sedan genom femtio år ett uppenbarat mirakel för den som var villig att tro.
Belackare fanns - de menade att prästen fått sina sår genom meditation varpå Padre Pio svarade "Gå ut på fälten och titta ordentligt på en tjur. Koncentrera er så mycket ni kan och se sedan efter om ni börjar få horn."

Många mirakel ufördes av Padre Pio.
Han kunde se in i människors sinnen och visste ofta folks synder redan innan de hunnit sätta sig i biktstolen. Han talade i tungor och kunde vara på två ställen samtidigt, han kunde även gråta blod och en gång gav han en kvinna som saknade pupiller synen tillbaks.
Människor kom vallfärdandes till honom för att få hjälp men Vatikanen såg med misstänksamhet på landsortsprästens framfart och i nästan tio år inskränktes hans möjligheter att verka som präst.
Själv ansattes Padre Pio ofta av sjukdom och det sades att Djävulen och Antikrist försökte förgöra honom.

Vid hans död år 1968, hade Padre Pios stigmatan försvunnit utan någon som helst ärrbildning och han saligförklarades sedan år 1999 av Johannes Paulus II.
Påven som själv fått hjälp av prästen såg inga hinder i att så skedde och detta borde rimligen betyda att Padre Pios mirakler hade bekräftats från högsta ort.
År 2002 blev så Padre Pio kanoniserad och helgonförklarad av samma påve vid en ceremoni som lockade stora människomassor till Vatikanen.
Orsaken var att det ansågs bevisat att en sjuk kvinnas mirakulösa tillfrisknande skedde genom ett ingripande av den döde prästen.

No comments: