Thursday, November 12, 2009

Sarkozy vill förbjuda burkan

Frankrikes president Sarkozy gjorde i dag ytterligare ett uttalande om hur och varför han vill förbjuda den sk burkan.
Enligt Sarkozy är det likställt med ojämlikhet och närmast ofransk verksamhet när kvinnor bär plagget.
Han har dessutom beordrat nationalförsamlingen att undersöka möjligheten att förbjuda burkan.
Detta framkom vid en national debatt om frankrikes nationella identitet som Sarkozy tagit initiativ om.

Tumskruvarna börjar dras åt nu.
Det verkar som om västvärldens muslimer lär få ännu större anledning att gå under jorden.
Återigen ifrågasätts deras tro och antagligen har vi bara sett början.
När väl snöbollen kommit i rullning kanske det aldrig går att komma till några gemensamma förutsättningar för att leva tillsammans.

Varför då bråka om kvinnors rätt att gå runt som vandrande tält?
Varför inte?
Om de vill göra så varför ska då vi tala om för dem att det inte är lämpligt, opassande eller till och med kriminellt?

Det är deras tro.
Deras övertygelse.

Kvinnoförakt?
Nej knappast.
Ingen av dessa kvinnor kommer att med ett lyckoskutt slita av sig burkan vid ett förbud.

Vad kommer sedan?
Ska man förbjuda slöjan då?
Enligt Sarkozy är han inte emot själva religionen han vill bara förbjuda delar av utövandet.
Människor ska anpassas till det franska förhållningssättet och moralen.

Vilken moral?
Att sätta på varandra som kaniner och skvimpla vin?
På vilket vis skulle den franska moralen vara så eftersträvansvärd?

För en muslim är moralen också förhållningssättet till Gud och den är därför orubblig.
Om det ska vara på det viset som frankrikes president menar kommer det med största sannolikhet innebära att muslimer uppfattar det som om han skriver dem på näsan utan någon vilja att förena två världar.
Sarkozy demonstrerar de egna kulturvärderingarna som överlägsna.

Egentligen handlar det inte om burkan
Det handlar om att veta sin plats så religionsutövare man är.

Nu är det så i västvärldens länder, även fast det inte får uttalas att det finns ett genuint förakt mot muslimerna.

Sarkozy talar underförstått om att islamofoberna har rätt och att delar av islam är värda att förakta.
Det är fransmännens kulturöverhet som ska vara gällande.
Fransmännen mot muslimerna med sina barbariska religiösa traditioner.

Och alla rasister jublar förstås.

Riks24

No comments: