Sunday, March 28, 2010

Bra Ohly

Man kan ha mycket emot Vänsterpartiet.
I bland framstår partiet som sekteristiskt med sina olika  falanger som kräver än det ena än det andra.
Ett tag var man invaderade av feminister och partiet kvinnosakade sig då käpprätt bort från sina kärnväljare som utgjordes av typen, missbelåten sossekaraktär.

Vänsterpartiet var ett rätt trasigt parti då Ohly tog över och styrde upp verksamheten, det dåliga ryktet har dock hängt med intill dags dato.

Många presumtiva väljare ser fortfarande vänstern som ett parti bestående av farbröder med mysbyxor, som bejakar sin kvinnliga sida och arga ungdomar med palestinasjal.
Just nu lobbas också stenhårt för att få partiet att framstå som Stalinistiskt.
Det är naturligtvis logiskt att Alliansen ger sig på det svagaste partiet inom de rödgröna.
Kan man genom sin ryktesspridning få ned dem under de procent som krävs för att få vara med och regera har de borgerliga vunnit hela valet.

Den stora skillnaden mot andra partier nuförtiden är annars den sunda politik som Vänstern för.
Vänstern är ärliga med att tala om obefintliga skattesänkningar.
Man försöker inte muta människor så som Alliansen gör.

Jag vet inte om det lagts märke till?
Men Alliansen har egentligen ingen annan politik än att rationalisera, privatisera och sänka skatter.
Det säger sig självt att en sådan politik till sist totalhavererar, man kan inte köpa folks tillit hur mycket som helst.
Speciellt som det börjar bli allt mer uppenbart hur samhällsinstitutionerna rasar som grushögar runt omkring oss.

Åtskilliga är till exempel de sjuka människor som fått vänta så länge vid en akutmottagning att de dött.
Och att droga gamla för att effektivisera vården är väl inte heller någonting eftersträvansvärt.

Ohly är pedagogisk.
Han tror inte på något samband mellan att folk får sänkta skatter och att vården skulle bli bättre.
Han talar i stället om människovärde, ett värde som de där regeringsborderlinepersonligheterna inte förstår.

Nu vill han inrätta äldreomsorgsutvecklingscentran.
Något helt underbart och friskt, så långt bort från alliansteori som möjligt.
Människor skall få den omsorg de behöver, dessutom kommer kunnig personal att hela tiden finnas närvarande, och på grundbasis av deras erfarenheter skall det också bedrivas forskning.
Allting sker med gott hjärta för att göra det bättre och lättare för de gamla.

Ohly är den första politiker jag hört som överhuvudtaget nämner vården och förbättrandet av livskvaliteten för de riktigt gamla.
Det är precis som om ingen bryr sig om just den gruppen.
Och nu menar jag personer födda på tjugotalet och framåt eller de som på grund av sjukdom mår dåligt.
Det är jättebra att någon vågar ta deras tillvaro på allvar.

Det är väl ingen hemlighet att regeringen Reinfeldt ser de äldsta vårdtagarna som kostnadskrävande, och för Alliansen är det naturligtvis oerhört irriterande med alla dessa miljarder som slängs ut på senila, sjuka och hjälplösa människor.

Pengar som kunde användas till annat - sänkt skatt till exempel.

Folkpartisterna har ju till och med gått så långt att de vill införa dödshjälp för att slippa dessa ytterst tärande fall.
Fast de kallar det för medlidande och empati.

Ohly väljer att gå en annan väg.
Han räknar inte kostnader, istället önskar han offra precis så mycket som krävs för att alla skall garanteras en tryggad ålderdom.

Det är en vacker tanke.
Visst, det kostar lite skattepengar.
Men det är väl i alla fall bättre än den vidriga väg Alliansen vill få oss att gå?

SvD2 comments:

Anonymous said...

Ohly är nog en bra kille i många avseenden, exkommunist eller ej, och ger uttryck för en massa vettiga tankar.

Dock är hans och partiets trackrecord för de perioder när han suttit med sossarna inte alldeles övertygande, under senaste perioden ihop med Persson var v:s passivitet det mest utmärkande draget i flertalet avgörande frågor. Det enda mer påtagliga som v lyckades med var när Ulla Hoffman lämnade samarbetet kring pensionsreformen i protest.

Frågan är om vi törs hoppas på lite mer action i höst, eller om dom kommer somna om så fort regeringsbildningen är klar ?

Erica said...

Den senaste perioden med regeringen Persson var inget glädjeämne för Vänstern.
Man skall dock komma ihåg att Göran Persson låg långt, långt höger ut.
Reinfeldt är knappt en fjärt jämförelsevis.

Persson stod och beklagade sig över klass-skillnader som till exempel att det syntes i munnen på folk om de var fattiga eller inte.

Att han aldrig mer ville tillbaks till det fattiga Sverige där folk fick stå med mössan i hand och lossnade,svartnade tandstumpar talade om vem du var och vilken klass.

Samtidigt förde han en rent borgelig politik.

Vänstern har mycket att tillföra.
Men aldrig mer att de borde förnedra sig till att bara vara sidekicks, som KD till Moderaterna..typ.

Mer makt till den rena vänstern så att skrattet fastnar i halsen på Björklundare och Olofssonare.

Då blir det bra.