Thursday, May 20, 2010

Plask i ankdammen

Östersjön hotas av den ryska björnen enligt Björklund som å det snaraste vill se en uppryckning av det svenska invasionsförsvaret.
Tolgfors håller inte med utan slänger lite föraktfulla halvkväden omkring sig om att Sverige numera är en del av något mycket större som går utanför de forna landmärkena.
Sverige gör sig bäst tillsammans med sina invasionskompisar i Afghanistan samt andra oroshärdar.

Vi står inte ensamma och ve den ryss som försöker några dumheter med vårt kära fosterlands jord.

Vem som har rätt kan man nog diskutera om.
Men Ryssland är antagligen inte för tillfället speciellt intresserade av att annektera Sverige.
Det är bara en känsla jag har men håll med om att tanken är rätt löjlig.
Och vill de dominera Östersjön så låt dem göra det då.
Den största risken är väl att de går på grynnor med sina undervattensbåtar efter för mycket vodka.

Björklund skulle väl helst vilja utbilda elittrupper överallt.
han ser ju så många hot.
Skolan är hotad, Sveriges framtid med Socialdemokrater är hotad och så nu alltså Östersjön och Sveriges försvar.

Tomhylsan å andra sidan är raka motsatsen.
han är utsedd av regeringen för att spara pengar.
Inte ens svenska stridsfordon duger längre då allt skall konkurrensutsättas och gammalt lagerskräp köps in för att användas i händelse av krig.
Vi får nog slåss i M52 och gammal hederlig Mauser om ryssen trots allt skulle få för sig att invadera.

Nu när allt skall konkurrensprövas varför inte göra det samma med armén också?
Varför inte lägga ut anbud till Norges, Finlands och Danmarks försvarsmakter om vilken av dem som till billigast pris kan försvara Sverige så slipper vi bry oss sedan.
Det blir säkert billigare i alla fall än Tolgfors experimentverkstad.

Björklund och Tolgfors är två ankor i en liten ankdamm.
Och om de vill näbbas och kvacka så är det som det skall.
Två verklighetsfrämmande valtekniska misstag som förhoppningsvis åker ut på ändan i September.

Det verkliga hotet i framtidens Sverige kommer att utvecklas inifrån.
Om detta behöver man inte vara någon sierska för att förutspå.
Allt eftersom rikedomarna samlas hos någon promille av befolkningen kommer också frustrationen att växa.
Framtiden ser inte ljus ut i ett land där politikernas förakt för de svaga grupperna bland annat innebär att de snor deras sjukpengar och tvingar in dem i system av pigtjänster för i princip vatten och bröd.

Hur skall det bli i girighetens tidsålder där grymheten återigen blir ledstjärna.
Sveriges försvar kommer att behöva inriktas mot den egna befolkningen och möjligtvis är det där Tolgfors har sin poäng om att alla länder skall hjälpas åt att stävja oroligheter i länder där uppror sker.

Medan Björklund verkar vara en helt konserverad relik från en svunnen tid då lärarna agade med pekpinnar och ryssen var ett reellt hot ser Tolgfors ett annat scenario.
Insatsstyrkor mot vad de med moraliskt företräde anser vara rätt.
Det vill säga rika mot fattiga.
Där har ni framtidens krig.

Expressen

SvD

1 comment:

Anonymous said...

Politikerna har redan räknat med upplopp, för några år sedan beslutades om upprättande av en reservpoliskår som kan aktiveras vid 'extraordinära situationer' på regeringsbeslut. F.ö. kan även avskaffandet av den allmäna värnplikten vara en annan bricka i politikernas förberedelser för oroligheter.