Thursday, June 3, 2010

Hägglund svävar i det blå

Peter Weiderud (S) och Thomas Strand (S) skriver en debattartikel i tidningen Dagen.
Där fastslås att är man kristen skall man också bete sig som en sådan - detta borde även innefatta KD och dess representant Göran Hägglund.

Man frågar hur det kan komma sig att KD ständigt ligger på gränsen till att ramla ur riksdagen.
Det finns närmare en miljon kristna väljare - ungefär 500000 är aktiva i Svenska kyrkan, 300000 i frikyrkorna samt 200000 katoliker.

Peter  och Thomas konstaterar att fler kristna röstar på Socialdemokraterna än på KD.
De poängterar också att deras värderingar är inspirerade av den barmhärtige samariten som talar om vikten av att de som har det bra skall ta hand om de mindre.

De menar också att välgörenhet inte räcker för att bygga ett bra samhälle.
Rättvisa, rättigheter  och förutsättningar för utsatta grupper skall byggas upp så att de själva kan ta en fullvärdig plats i samhället.

Inspirerade av profeterna och Jesus ord om att det du gör för de minsta i samhället har du gjort för honom, fortsätter sedan artikeln med hur det numera finns en klyfta mellan kristna Sossar och KD.

De nämner sedan att man gick till val med en allians som skulle skapa fler jobb och minska utanförskapet.
Det blev i stället 100000 fler arbetslösa och ytterligare 70000 i utanförskap.

Alliansen har sedan genomfört skattesänkningar som gjort att vi gått från 70 miljarder i överskott till ett underskott i motsvarande storlek.

De profilfrågor KD utmärkt sig i under mandatperioden är avskaffandet av fastighetsskatten , vilket ökat på orättvisorna, införandet av ett vårdnadsbidrag som urholkar en väl fungerande barnomsorg och motstånd mot homosexuella att ingå äktenskap.

Man skapar fler slagna, men minskar samtidigt möjligheten för att samhället gemensamt skall kunna ta samaritens roll.
Vad är det för kristet i det?

Ovanstående ord är en sammanfattning av det mest positiva jag läst på länge och jag rekommenderar verkligen alla att läsa hela artikeln.

Vad de inte nämner är att Hägglund är Alliansens egen lilla springpojke.
Han syns mest när regeringen vill berätta något för folket som de inte tänker hålla.

Det var till exempel han som var först ut och berättade att pensionärerna skall få det bättre.
 med en borgerlig regering.

Han har gjort samma misstag igen.

Vid förra valrörelsen stod han och berättade att bensinen skulle bli billigare och naturligtvis blåljög han då med.

Det finns absolut inget Kristet hos varken honom eller KD som parti.
Och jag tycker det är lite skämmigt att en partiledare hela tiden springer och håller Reinfeldt i svansen.
Han skall företräda sitt parti och inte Reinfeldts.
  
Jag tror att människor i regeringsställning deformeras med så många olika beslut som måste överläggas om.
Eller är det inte så?

Hur skall man kunna visa människor stigen som den riktiga kristendomen vandrar på?
Hur skall man visa att alla kristna inte är som Hägglund som ställer upp på vad som helst de andra i regeringen säger åt honom att göra när de vill undvika att få dåligt renommé då det gäller sina egna partier.
Hägglund är alliansens egen slasktratt.

Alla bär vi fröet inom oss.
Men det skall växa också.

Dagen

No comments: