Wednesday, June 2, 2010

Vem är du

EU vill gärna kunna kartlägga vem du är.
Därför tänker man sig en hårdare datalagring.
Google och andra sökmotorer skall lagra alla dina sökningar på nätet i mellan sex månader och två år.
Åtminstone om 324 EU-parlamentariker samt Alf Svensson och Anna Maria Corazza Bildt får bestämma.

Man använder barnporrsargumentet, för som Alf Svensson säger:

" Det här är en sådan kolossal kränkning av barnen. Då får man ta ett steg tillbaka och inte vara rädd för att ens personliga intressen kan avslöjas"

Ett steg tillbaka var det.
Skall hela EU omvandlas till ett enda stort DDR där allting du gör bokförs?
Där man ständigt snokar och spionerar på medborgarna?

Det är kanske en promille av befolkningen som tittar på barnporr.
Det är knappast någon omöjlighet i dagens läge att ta reda på var dessa människor finns att hitta och sedan därifrån via IP-adress eller kontoinformation göra ingripanden.
Vilket också har skett vid ett flertal samordnade razzior.

Så varför detta stora intresse i att spara sökningar?
Barnporren är ett medel beslutsfattarna använder som argument för att kolla efter andra saker.
Man kan tänka sig att människor som söker på Islamistiska sajter är intressanta.
Eller sökningar som "bomb".
Eller de som söker efter droger och andra olagligheter.

Det värsta scenariot är dock att det går att luska ut var man har sina politiska intressen.
I en framtida värld kan saker som verkar banala idag bli till till maktstyrningsmedel där du blir misstänkliggjord eller fängslad för att dina ideologier inte överensstämmer med den rådande politiska atmosfären.

Fascismen rycker allt närmare och snart har du åsiktspolisen knackande på dörren om du inte passar dig.
Makthavarna har lärt sig nu att de kan göra precis vad de vill med oss vanliga dödliga.
Ingen protesterar så att det får någon genomslagskraft.

Inte någon ställer sig upp i församlingen och skriker ut hur fel det här direktivet är.
För vem vill väl förknippas med barnporr?

Nu finns det trots allt människor som kämpar mot vansinnet och ser var det barkar iväg.
Det är därför jag lägger min röst på Pirat partiet i September.

SvD

DN

No comments: