Monday, October 4, 2010

Blaha blaha

Powered by FeedBurner

Eftersom jag är en kvinna av ringa kognitiva färdigheter så förstår jag inte på långa vägar alla turer som sker vid dansen runt Sverigedemokraterbna.
Jag tror mig förstå att Reinfeldt leder en minoritetsregering som i praktiken är beroende av de andra partiernas välvilja.
Det är alltså ett sätt att regera utan att regerea.
kejsarens nya kläder och allt det där.
Min ytlighet må vara ursäktad men jag hyser en stark motvilja att begrava mig i några inre analyser när verkligheten är så uppenbar.

Vi har numera fem borgeliga partier i Sverige.

SvD
DN
Dagen

No comments: