Monday, October 4, 2010

kronkurs?

Powered by FeedBurner

Den starka kronkursen oroar experter som med bekymrade miner konstaterar att tex kullagertillverkaren SKF förlorar ca tvåhundrafemtio mljoner kronor på den starka valutan.
Men sedan smilar experten upp i ett glädjestrålande leende då han med stor entusiasm konstaterar att eftersom så många företag flyttat utomlands där valutorna är svagare så tar man in på gungorna vad man förlorade på karusellerna osv.

Vi är verkligen ett samhälle som inte existerar längre.
När utlandet betyder mer än Sverige.
Vad är vi för folk?
Är vi egentligen något annat än produkt enheter likt myror vilka slickar och sköter om sin drottning.
Har vi samma förhållande till våra företagsledare?
Är vi egentligen bara myror som är utbytbara och värdefulla endast när vi behövs?

Jag kommer i håg den amerikanske företagsledaren eller försäljningschefen för Ford motors som med glansiga ögon sade: "We love Volvo"
På den tiden var Volvo det mest vinstdrivande företaget i hela Ford koncernen och bar i princip upp förlusterna för de andra bilmärkena.

Nu är Volvo helt plötsligt Kinesiskt.
garanterat att Ford gjorde en deal där med kineserna som antagligen innebar att Ford fick bättre försäljningsmöjligheter på den kinesiska marknaden.

Nu ägs en av Sveriges största vinstmaskiner av Kinesiska staten.
hade det inte varit bättre om den ägts av den svenska till samma proportioner som tex den framska staten gick in i deras biltillverkning där inte minst Peugot visat sig vara ett ovanlig starkt kort nu tack vara generösa statslån..

I Sverige beter vi oss helt oansvarigt, vi har i princip släppt allt.
Bra nu - men i längden?
DN

No comments: