Thursday, October 14, 2010

Bodström geniet

Powered by FeedBurner
Thomas Bodström är en i verkligt klassisk mening äkta renässansmänniska.
Med sina omtalade talanger att kunna diversifiera sig framstår han allt mer som den moderna tidens Leonardo di ser Piero da Vinci.
Hur många strängar på sin lyra har inte denna gudabenåvade gosse Ruda där han med lätthet skiftar mellan rollen som riksdagsman och advokat för att i ett enda slag även briljera som en av vår samtids främsta författare?

Naturligtvis känns Sverige som någonting alldeles för litet och inskränkt för en man av sådana dimensioner - hur hemskt måste det inte vara att ständigt behöva bära denna tvångströja av att ha människor omkring sig som begriper så lite när den stora världen hägrar utanför trångheten?
Först utanför landsgränsen kan universalgeniet växa på alla intellektuella bredder, och först där kommer människor att förstå hans rätta storhet.

Med bravur och hjältemod tänker han därför på plats ge sig i kast med att gästföreläsa för det amerikanska folket, vilka med gapande munnar, bländade av det storartade naturligtvis kommer att omfamna det med excellens framförda.
Dessutom kommer efter emigrationen, bloggandet och bokskrivandet att nå ständigt nya höjdpunkter då Bodström som ingen annan före honom kan förmedla sina intryck från det stora landet i väster till plebejerna som lämnats kvar där hemmavid.

Men kommer då vi som vant oss vid förmånen att känna denna mans politiska storhet gå miste om det geni som upphöjt vår nation och gjort våra sinnen upplysta?
Ingen oro skall kännas - ty oavsett vad man skulle kunna tro tänker inte den storartade helt överge oss.
Med sin sedvanliga blygsamhet har den magnifike meddelat att han även i framtiden kan tänka sig att bedriva en ministerpost som bisyssla.

Ha alltså förhoppning.
Den briljanta ämnar inte svika oss helt.
Vid tid och tillfälle kommer hans närvaro återigen att gynna oss med politiska beslut formade och stöpta till det ljus det här landet så väl behöver


Expressen
SvD

1 comment:

Anonymous said...

Verkligt bra skrivet "Spot on".
/Micke