Tuesday, October 12, 2010

Dödens försäkring kvarstår

Powered by FeedBurner

Åtskilliga är de människor som tagit sitt liv eller på annat sätt skadat sig på grund av sjukreformen som infördes vid årsskiftet.
Likt som vid en skampåle surrades den fattiga och sjuka fast genom alliansens hänsyslöshet.
Fattig och sjuk ställdes mot frisk och arbetande.
Bidragslinje kontra arbetslinje.

Lyssnar man på tex Schlingman så förstår man kylan, omänskligheten samt råheten vilken ekvilibrerar i det innersta av detta moderata partis genius, dess tankesmedjor och allierade med makt positioner tillverkade av pengar.

Sådan är liberalismen. när den okontrollerad  ställs inför den lilla människan, den är obarmhärtig och krävande.
Inget arbete -i nga pengar.
Inga pengar - desperation.
Desperation - vilja att ta jobb till lägsta pris. (lön)
Så skapar man ett klasssamhälle.

Nu kommer beslut om att reformen kvarstår..
Hur många skall nu skära upp armarna, hänga sig, skjuta sig, dränka sig, gasa ihjäl sig samt alla andra metoder som en fattig sjuk visat prov på med alliansen vid makten?

Ingenting kommer att ändras i sak.
Socialdpartementet kommer att göra en flyktig besiktning.
Men reformen som mördar fattiga och sjuka ligger fast säger man från myndighetshåll..

DN

No comments: