Wednesday, October 13, 2010

Om att våga ta lite ickeansvar

Powered by FeedBurner

 Minskad pragmatism är nog bra men innebär inte enbart för sakens skull att det går att bortse från nyttopotentialen vad gäller fritt tänkande genom själva förfarandet.

Tänk till exempel på Borg och Östros.

Ingen av dem är några glädjeämnen men skall jag vara ärlig så håller jag Östros före Borg.
Östros råkar nämligen vara Tornedaling och bara det är en tungt vägande faktor till varför hans pragmatism fungerar så mycket bättre än Borgs.

Tornedalingen är av naturen pragmatisk och utför väl planerade ytterst realistiska dåd av ohejdad vana, man skall komma ihåg att de fick äta bark där uppe förr.

Vad har nu detta med pragmatism att göra?
Jo för där drog man de praktiska konsekvenserna av exakt hur många surströmmingsburkar som fanns kvar.
Man såg alltså ett direkt resultat på hur teorin omsattes i realiteten. när man kommit ned till sista lagret och fick börja äta palt i stället.

Borg å sin sida har bara glassat runt.
Det tog väl ett år för honom i Stockholm för att Norrköpingskan skulle försvinna till förmån för det mer Stockholmsorienterade lätet.

Borg har aldrig ätit näver.
Möjligtvis att han testat surströmming någon gång eller palt för sakens skull.,
men aldrig tvingats vara så säker på att en livsnödvändig hypotetisk framställning fungerar så väl mot verkligheten som Östros.

Östros skulle sköta budgeten precis som han fick göra med surströmmingsburkarna i Tornedalen.
Det är inkomster och det är utgifter och var så säker på att Östros fungerade utmärkt som finansminister.

Ohly skulle föresten också fungera utmärkt som finansminister.
Med Ohly och de övriga rödgröna vid rodret skulle energiomställningen ta riktig fart.
Det skulle kanske till och med bli så att det inte fanns tillräcklig åtgång på de arbetare som krävs för att bygga detta nya Sverige.

Vårdpersonal skulle slippa gå på knäna med Ohly som finansminister skulle massanställningar inom vår och omsorg.
Vi skulle ha välfungerande arbetsförmedlingar. Och kanske kunde vi få bort parasitföretagen, dessa likmaskar, från de äldre arbetslösa. Dessa asätare är företag som utan krav på kompetens får ta hand om arbetslösa så att de får sitta i en ring och kasta en boll för att säga vad man heter eller andra meningslösa gruppaktivitetersom kostar staten miljarder om året.

Eller Ohly kanske till och med skull ta bort det som drabbar de äldre arbetslösa nämligen evighetspraktiken.
Du får alltid praktisera men utan att ens ha chans till ett riktigt arbete, det är inte pragmatiskt så....
Ja tack gärna en Ohly vid rodret eller ännu hellre en Östsros.
Bara inte glättingen Borg.

SvD

No comments: