Monday, October 18, 2010

Dödsnatten

Powered by FeedBurner

Natten till dagens datum nittonhundra sjuttiosju dog de tre fängslade RAF-ledarna Andreas Baader, Gudrun Ensslin samt Jan Carl Raspe i fängelset Stuttgart-Stammheim.

En fjärde Internerad Raf medlem, Irmgard Möller, överlevde ett självmordsförsök.

Det var på morgonen den artonde Oktober som Baader och Ensslin påträffades döda i sina celler.
Baader hade bland annat ett skotthål i nacken. Enslinn hade hängt sig med en elsladd fastsatt i cellens fängelsegaller.
Raspe avled senare på sjukhus med en skottskada i tinningen.

Officiellt kallas händelsen för självmord men det är mycket oklart hur Baader fick tillgång till den pistol han senare skulle ha skjutit sig med.

Det är också märkligt hur Möller, som alltså överlevde, lyckats hugga sig själv fyra gånger med kniv nära hjärttrakten.

Även Ulrike Meinhofs död den nionde maj året innan orsakade spekulationer.
Enligt obduktionsrapporten skall hennes nacke varit bruten innan strypsnaran anbringats.

Händelserna har därför alltid misstrotts hos personer framförallt på vänsterkanten.

Man menar att de fyra ledarna helt enkelt mördades med staten som uppbackning.

Det tillsattes senare en officiell undersökningskommission som kom till slutsatsena att: "Påståendet från de statliga myndigheterna att Ulrike meinhof begick självmord genom hängning är inte bevisat, och enligt kommisionens slutsatsen nära till hands att Ulrike meinhof knappast kunde ha hängt sig själv. I stället tyder en hel del på att Ulrike Meinhof redan var död då hon hängdes och det finns indicier som tyder på ett eventuellt ingripande från någon obekant i samband med detta dödsfall"

No comments: