Monday, October 18, 2010

Konsekvent motion från SD

Powered by FeedBurner

Sverigedemokraterna önskar betyg från årskurs fyra och inga blockbetyg i NO- och SO- ämnen.
Detta framkommer i partiets första motion till riksdagen

Till skillnad fån Folkpartiet, som med sin utbildningsminister Björklund vill införa betyg från årskurs sex anser alltså Sverigedemokraterna att det är viktigare och mer konsekvent att i stället införa betyg från och med fjärde klass.

Dessutom tycker man genom Richard Jonshof att det är fel att klumpa ihop NO- och SO-ämnena till ett "paket" då man istället tjänar på att särskilja ämnena vilket också får visst stöd från lärarhåll.

Lärarnas riksförbund anser att det är att underskatta ämnenas betydelse då ingen tillexempel skulle komma på tanken att slå ihop Franska och Tyska.

De rödgröna å sin sida vill att elever skall få sitt första betyg i sjuan.
Därmed kan det bli SD som avgör frågan.

Förhoppningen tycks dock vara att få stöd för det egna förslaget.
Men om så inte skulle ske menar man att det skulle vara svårt att rösta ja till  oppositionens förslag.

Det är tydligt att SD redan från start markerar vilken profil man vill hålla och "plocka bären från den gren som är närmast".
Något som väl lär bli signifikativt för partiet under den period som SD nu har att uppbringa i riksdagen.

Men man kan i alla fall konstatera att de lagt ett konsekvent första förslag för hur de vill att skolan skall utvecklas.
Det borde betraktas som naturligare att gå in i ett betygssystem när man byter från låg till mellanstadium än att helt plötsligt slänga in det i sexan då man i princip missat att stadga upp de svagaste och eftersläntrarna vilka man nu kan ägna mer tid åt i förebyggande syfte.

Lösningsförslaget från folkpartiet bör totalsågas.
Det verkar helt ogenomtänkt och bara tanken på att klumpa ihop några av de viktigaste ämnena saboterar antagligen arbetsmoralen hos både lärare och elever.

Men eftersom ingen vill samarbeta med SD kan man väl anta att regeringen får igenom sin proposition till varnagel för de rödgröna förstås.

Om sedan skolan blir mer rättvis av detta är en fråga som bör grunnas vidare på.
Genom åren har man snart sagt provat alla varianter och det är tydligt att betygssystemet alltid kommer att vara ämne för mer eller mindre infekterad debatt.

Jag hoppas i sig på breda lösningar i stället för det hattande mellan partierna som vi kommer att få se om inte nu så senare.
Dessvärre skulle det knappast bli bättre med nyval då ännu fler Sverigedemokrater riskerar komma in i riksdagen.

Å andra sidan tycks inte ett KD utan stödröster ha något mandat alls för att finnas i regeringsställning, så då kanske vi skulle få se riktigt intressanta konstellationer.
Kanske en majoritetsregering med borgare och Sverigedemokrater.
En i sig rysansvärd men därför inte mindre realistisk tanke.

Det känns mindre avlägset helt enkelt eftersom allt tycks gå SD:s väg nu.
Bra opinion och gott stöd som man bland annat får på rad nu tillexempel genom Merkel och hennes havererade multi kulti.

Det visar naturligtvis inte att någon av dem i längden har rätt men i Sverige har man gett sin syn på saken och fler utspel är nog snart att vänta.
Burka-Björklund tycker inte att människor skall få klä sig som de vill och han kan säkert hitta på något annat kul förutom det.

Det mesta tycks alltså gå SD:s väg.

SvD

No comments: