Friday, October 8, 2010

Kompetent

Powered by FeedBurner
Anna klintberg Batra har fått ännu ett politiskt uppdrag, nämligen att sitta som orförande i riksdagens finanasutskott. Det är Anders borg själv som propagerat för hennne

Detta lär väl tyda på ett orubbligt förtroende för skojarens fru.
men hon är säkert kompetent och duglig för uppgiften så väl som nu en borgare kan vara det.
Människoföraktet bär hon väl som moderat ändå med sig.

Vad bryr sig hon om de utslagna och trejedelsmännniskor som likder oerhört hårt just nu?
Kanske hon ändå kan frambringa ett humanistiskt perspektiv.

Hon hatar säkert inte, som Reinfeldt så uppenbart gör, välfärden.
Den välfärd som Fredrik kallat för pest.

Vi får hoppas att det kommer in fler människor som förstår sig på den vanliga utslagna männniskans strävanden och att de i kraft av sin politiska makt gör något åt det.

SvD

No comments: