Sunday, October 10, 2010

Naiva Björklund

Powered by FeedBurner
Måste återigen korrigera Major Björklund.
han kör alltså över skolverket.
Har han verkligen rätt till det, och tror karlen på fullt allvar att läroplanen kommer att ändras bara för att den glade majoren vill införa ett rent motsatsförhållande till vad som gäller alla männikskors lika rättigheter att få tillgodogöra sig sitt eget hemspråk och religion?

Som exempel lärs tex Islam till stor del ut hemifrån. Skall de elever som tillgodogjort sig och önskar praktisera den religionen bli tvingade att få en kristendoms utbildning som dessutom betygssätts.
Om jag vore barn och någon med lag försökte förmå mig som kristen att ha Islam som statsbärande religion skulle jag känna mig väldigt undervärderad.

Risken nu blir att mer utbildning kommer att ske underjords där den till sist kan bli så helig att vi får stora problem här i landet.

Faktum är att redan i dag så har kristendomen en särställning i skolan. (fattar inte Björklund det)

Det bästa är att jämställa alla religioner precis som vi jämställer oss själva som individer.
Det vill säga att vi alla bär på olika förutsättningar men ändå delar samma grundsyn på att människan själv skall kunna bestämma vilka vägar hon/han vill ta i livet så länge de är etiskt och moraliskt försvarbara.

Det går inte att banka folk i huvudet med hammare enligt Björklundsmetoden.

Att tvinga på någon kristendom är moraliskt förkastligt och kan endast ses i ljuset av Sverigedemokraternas maktposition där Björklund gärna vill popularisera sig själv och sitt eget parti i en fråga som han uppenbarligen inte ens begriper.
Bara en sann Folkpartist kan komma med ett sådant utspel.

Expressen
SvD
DN
Dagen

1 comment:

Kraxpelax said...

The Moon
shines
on a cat

Meow

As a native Swede, I am particularly proud of my love poetry suite Sonnets for Katie.

My Poems

My wallpaper art Babes!

Sexuality introduces Death to Being; and indeed Life simultaneously. This is the profound Myth of the Eden. The work of the Serpent. Bringing us out of "blessed" Standstill. So, in contrast to the mindless pietism of vulgar Christianity, my personal "Christo-Satanism" should be given serious thought by the Enlightened Few, the Pneumatics, the 1% Outlaws. The Light Bringer must be rehabilitated, beacause if not, the All of it simply doesn't make sense: true Catholicism is necessarily Meta Catholicism.

My philosophy

Poétudes

Fremde Gedichte

And: reciprocity: for mutual benefit, you will do me a favor promoting your own blog on mine!

Yours,

- Peter Ingestad, Sweden