Tuesday, November 30, 2010

Sossar på krigsstigen mot konfirmander

Powered by FeedBurner

Teckomatorps församling har råkat i trångmål med den lokala sosseklanen; dessa har med djup indignation noterat att Jesusfolket planerar att förlägga sin konfirmation på den för de röda så heliga dagen: den första maj.
Hjalmar Branting må rotera i sin grav och någonstans hörs ljudet av murar som rasar när de kristna Teckomatorpingarna blåser i sina horn.
Internationalen försvinner i fjärran; dränkt av andra mer sakrala toner och Socialdemokraternas ordförande Anette Hallberg sliter sitt hår samt korrigerar sin bettskena vid tanken på hur den stora dagen kan komma att skändas.

Provokationen går mot sin fulländning med nedräkning till arbetarrörelsens förtrytelse och med stridslysten frälsarblick ämnar kyrkoherde Alexandra Cimbrits vägleda sina konfirmander på den stora dagen oavsett det kompakta motståndet från de röda.

Vi lever sannerligen i nya tider när Socialdemokrater trängs undan i varje hörn och inte ens får ha sina helgdagar i fred; det hela börjar allt mer gå överstyr, och då man inte ens kan hålla de kristna borta har man verkligen hamnat i ett förargelseväckande samhällsklimat.

Förargelseväckande är också de ständiga läckorna till Wikileaks där materialet samlas på hög till allmänt beskådande.
Frågan är vad som är den djupaste meningen med detta ständiga informationsbabbel?
Vem vill skada vem och varför?

Nu är siten utsatt för ständiga hackningsförsök, och man kan undra vem det som utför dessa dosattacker?
Troligtvis är det inte Pentagon som borde vara medvetna om att ett sådant tilltag vore idiotiskt och bara skulle öka misstänksamheten när materialet naturligtvis kommer upp än då.

Antagligen är det istället så, om man börjar granska det närmare, att källan kommer från de amerikanska universiteten där mängder av datorintresserade ynglingar som ser det som sitt stora kall att förindra en nationell katastrof och därefter få en medalj av presidenten.
Men som sagt var: en av fördelarna med informationssamhället är omöjligheten att stoppa ett informationsflöde när det väl slunkit ut ur säcken.

Om detta och mer lär vi få se i framtiden.

Is fecit, cui prodest

SvD
Expressen
DN
Dagen

No comments: