Friday, December 3, 2010

En livskraftig otäcking

Cryptosporidios även känd som krypto är en parasitsjukdom som orsakas av Cryptosporodium, en protozo parasit av stammen Apiocomplexa. Den påverkar tarmar på däggdjur och ger oftast en kortvarig infektion. Den sprids genom avföring-oralt, ofta genom förorenat vatten.
Det huvudsakliga symtomet är diarre hos personer med intakt immunförsvar. Hos människor med nedsatt immunförsvar som till exempel AIDS patienter är symptomen särskilt allvarliga och ofta dödliga.

Symtomen ger sig till känna från två till tio dagar efter infektion, med ett genomsnitt på sju dagar och kan pågå upp till två veckor, eller i vissa fall upp till en månad. Det finns tre möjliga former av sjukdomen hos immunkompetenta personer. Sjukdomen kan vara asymtomatisk alternativt orsaka akut diarre, eller ihållande diarre som kan pågå i några veckor. Diarren är oftast vattnig med slem.
Det är mycket ovanligt att hitta blod eller leukcyter (immunceller) i diarren. Andra symtom är illamående, kräkningar, malabsorption och uttorkning. De individer som är asytomatiska (har inga symtom) är ändå smittsamma och kan därmed överföra smittan till andra. Även efter det att symtomen äntligen avtagit är en individ fortfarande smittsam under några veckors tid.

När Cryptosporidium sprider sig utanför tarmen, framför allt hos patienter med AIDS, kan den nå lungorna, mellanörat, bukspottkörteln samt magen.
Parasiten kan även infektera gallvägarna.

Cryptosporidios finns över hela världen. Den orsakar 50,8% av de vattenburna sjukdomar som tillskrivs parasiter

Följande grupper har en förhöjd risk attutsättas för Cryptosporidium.

 • Människor som badar regelbundet i simbassänger med otillräcklig renhållning.(vissa stammar av Cryptosporidium är klor-resistenta)
 • Människor som arbetar inom barnomsorgen.
 • Föräldrar till smittade barn.
 • Människor som tar hand om andra människor med kryptosporidios.
 • Internationella resenärer.
 • Backpackers, vandrare och campare som dricker ofiltrerat, obehandlat vatten.
 • Människor, bland simmare, som sväljer vatten från förorenade källor.
 • Människor som utsätts för mänsklig avföring genom sexuell kontakt

Fall av kryptosporidios kan förekomma i en stad som inte har förorenat vatten.
I en stad med rent vatten, kan det vara så att fall av kryptosporidios har olika ursprung.
Provtagning av vatten samt epidemiologiska studier är då nödvändiga för att fastställa källorna till specifika infektioner.

Kända fall.

 • 1987 blev 13.000 människor i Carrolton, Georgien, sjuka med kryptosporidios. Detta var den första rapporten om spridning i ett kommunalt vattensystem som uppfyllde alla statliga och federala normer gällande dricksvatten.
 • År 1993 utbryter ett vattenburet parasitangrepp i sydöstra Wiscomsin USA. Runt 403.000 personer insjuknade, inklusive 4.400 på sjukhus. Uppskattningsvis 69 personer dog under utbrottet.
 • Storbrittaniens största utbrott i Torbay i Devon 1995.
 • Sommaren 2005, efter otaliga rapporter från människor med gastrointestinala besvär, upptäcks två vattenlagringstankar vara infekterade av Cryptosporidium vid en vattenreservoar i Seneca lake State Park vid Finger Lakes regionen norra New York. I början av September 2005 har över 3800 fall rapporterats med symtom på parasiten.
 • I oktober 2005 drabbades Gwynedd och Anglesey områdena i norra Wales av ett utbrott av kryptosporidius. Utbrottet kan ha haft samband med vattenförsörjningen från Llyn Cwellyn, men detta är ännu inte bekräftat. Som ett resultat av att 200 personer blev sjuka rekommenderade företaget walesiska Water (DWR Cymru) 61.000 människor att koka sitt vatten före användning.
 • I mars 2007 inträffade ett misstänkt utbrott i Galway, Irland. Källan för stora delar av regionen, Lough Corrib, misstänktes vara smittad av parasiten. Befolkningen på 90.000 personer, inklusive områden för både staden Galway och omkringliggande län fick rådet att koka vattnet före dryck, matlagning och tandborstning. Den 21 mars 2007 bekräftades det att staden och länets vattenförsörjning var förorenad av parasiten. Områdets vattenförsörjning fick slutligen ett godkännande den 20 augusti, fem månader efter att Cryptospridum först upptäckts. Cirka 240 kända fall av sjukdomsbärande personer rapporterades men enligt experter kan den verkliga siffran ha varit ända upp till 5.000.
 • Hundratals simbassänger i Utah USA var stängda för små barn under 2007 eftersom barn under 5 år är mest troliga smittospridare, framför allt barn som bär blöjor.Den 10 september 2007 hade Utah Department of Health rapporterat 1302 fall av kryptosporidius under året, ett mer normalt antal skulle ha varit 30. Den 25 september hävdes förbudet att bada för de som inte behöver blöjor.
 • I september 2007 attackerade parasiten västra USA. 230 innevånare i Idaho insjuknade samt hundratals över hela Rocky Mountain distriktet. I Boise och meridan områdena insjuknade 1.600.
 • Den 25 juni 2008 England, Cryptosporidium hittades i Northampton, Daventry samt omkringliggande områden. Människor i de drabbade områdena varnades för att dricka kranvatten om det inte kokats. Anglian Water bekräftar att 108.000 hushåll drabbats varav omkring 250.000 personer.
 • Under hela sommaren 2008 drabbades offentliga badplatser, vattenparker samt offentliga simbassänger i Dallas/Forth Worth USA av kryptosporidios. Burger's Lake i Forth Worth var först med att rapportera ett utbrott. Hittills har fyrahundra fall bekräftats.
 • Ett gym i Cambridge, England tvingades stänga sin pool tills vidare efter att en hälsoinspektör hittat ett utbrott av kryptosporidios. Hälsovårdsmyndigheten begärde att vattnet skulle testas efter att en ung man insjuknat.
 • 1998 Sydney vattenkris
 • 2002 Glasgow översvämningar
 • I maj 2010 visar sig vattenförsörjningen i Behana bäckenet söder om Cairns Australiaen vara förorenad av Cryptosporidium. Boende rekommenderades att koka vattnet.
 • I juli 2010 upptäcktes att ett lokalt sportcenter i Cumbernauld (Glasgow,UK) har spår av Cryptosporidium i sina simbassänger vilket orsakar en tillfällig avstägning av dessa
 • I november 2010 rapporteras 4500 fall av kryptosporidios i Östersund. Föroreningskällan är kranvatten. Baserat på antalet fall uppskattar de lokala myndigheterna det totala antalet drabbade till mellan 3000-9000 personer.
Källa/Wikipedia                                                

  SvD

  1 comment:

  Anonymous said...

  mycket intressant, tack