Wednesday, December 22, 2010

Kasta inte ut dem

Powered by FeedBurner

De kristna irakier som nu kommit till Sverige har ett stort skyddsbehov och bör därför få stanna i landet.
Vi har en förpliktelse att alltid värna om utsatta vilka miljöer de än har sitt ursprung från.
De som menar att religionen skall vara ovidkommande i en beslutsprocess är blinda för att de vill vara det.

Al quaida har förklarat de kristna i Irak som fredlösa och därmed har de all anledning att frukta för sina liv vilket också har visats genom att man attackerats vid kyrkor och annat.
Av Iraks ca 25 miljoner innevånare tillhör ungefär 750 000 den kristna minoriteten och naturligtvis skall man i görligaste mån sätta in hjälpen i närområdet.

Problemet är att det är just där de attackeras.

Det handlar inte alls om speciellt många kristna som kommit till Sverige och vi är under alla omständigheter ett rikt land som har råd att hysa dem.
Det vore småaktigt och vilseledande för den allmänna debatten om man skulle välja att ta emot stora grupper av andra invandrare samtidigt som man negligerarde människor som på ett mycket påtagligt sätt har anledning att fly sitt land.

SvD

4 comments:

Andreas said...

Det värsta är ju att just kristna ofta har valts bort,
medans de Irakier som möjligen kan ha utfört massakrerna på kristna mycket väl kan ha släppts in i sverige.

Det behöver mer information om de kristnas situation i muslimska länder,
amnesty, svd och dn har varit tysta länge...

Andreas said...

No, etiquette and common sense says: You either 1) Agree by not saying anything negative or 2) Say NO!

No regular sexual encounter by any two adults begins with words of "consent".
Thats not how people work.

On the other hand its not uncommon for one party to decline and say "no".
If thats not accepted, the one who forces sex is guilty.

Its a perfect system that works in every country except sweden, where we have watered down the horrible word "rape" into something to applies to any sexual encounter without oral consent. Wich is probably 99% of all sex acts globally.

I detest these people that marginalize and patronize the REAL rape victims.

Erika said...

Amnesty har å andra sidan ställt sådan press på regeringen att de fått ompröva sin hållning som tidigare varit mycket restriktiv.
Det är knappast av välvilja och medkänsla som man nu ser över reglerna.

Och du den engelskspråkiga.
Visst har vi ett märkligt synsätt på våldtäkt i Sverige.
Men det är så man sköter lagstiftningen.

Kan man inte göra något åt sjukdomen så försöker man ge sig på symptomen genom att säga "Titta vilka genomarbetade och skärpta lagar vi har, nu är ni så goda och låter bli att våldta".

Trots detta har vi flest ouppklarade våldtäkter i Europa.
Någonstans brister det och man kanske i stället skulle fråga sig hur man kan bli bättre på att faktiskt lagföra vilket man uppenbarligen inte lyckas med.

Anonymous said...

Gör inget om de får åka till Erbil där det är säkert för dessa.
Skicka hem även de andra icke kristna också.
Vi lär spara mycket pengar, 1500 kr per skalle/dag.

http://sdpartille.wordpress.com/2010/12/22/kurdiska-irak-sakert-for-kristna/ Enligt BBC&CNN.