Wednesday, December 22, 2010

Gårdsförsäljningens faror

Powered by FeedBurner

I Sverige belastar många sjukvården med alkoholskador. Det kan vara allt i spannet från magkatarr till skrumplever eller pulsåderbråck.
Noterbart är också de psykiska åkommer som alkoholen förr eller senare bär med sig.
Under nittiotalet påbörjades ett trendbrott där svenskens alkoholvanor utvecklades markant och faktum är att vi dricker mer än på hundra år.

Detta medför naturligtvis stora samhällskostnader - runt 160 miljarder.
Inga småpengar alltså och man skall också ha i åtanke att varje skattesänkning eller minskning av restriktioner innebär fler döda och fler som belastar samhället inom stort sett alla instanser.

Det finns en stor lobby, eller påtryckargrupp som av rent marknadsekonomiska skäl vill se försäljningen brytas ut från Systembolaget för att hamna i vanliga mataffärer.
Så är till exempel Lidl en av Europas största spritdistributörer och man kan fråga sig varför de väljer att stanna på en marknad i Sverige där de gått i förlust så många år.
Naturligtvis är det för att de vet att monopolet en dag kommer att hävas.

Det kan tyckas harmlöst att några gårdar skall få sälja tre flaskor vin kopplat till vissa restriktioner, men vad vi ser nu är det första allvarliga angreppet på monopolet.
Det finns säkert långt mer vittgående planer som inte redovisas - den nuvarande regeringen är trots trilskande kristdemokrater mycket öppna för påtryckningar.
Möjligen är det också så att man fått pengar genom avvägar för att hävda en mjukare hållning.
Det är det ingen som vet eftersom moderaterna vägrar redovisa sina bidrag .
Påtryckargrupperna däremot finns och är ytterst verksamma.

Det finns alltså skäl i allas våras intresse att vara mycket vaksamma mot varje lättnad i de restriktioner som införs.
Man kan fråga sig varför de som inte dricker skall vara med och betala sådana ofantliga summor som alkoholskadorna för med sig?
Den vanlige Svensson är annars mycket känslig när det gäller hur skattepengar används.
Därför är det märkligt att inte fler protester hörs när det uppenbarligen är så att det står en massa krämare beredda och väntar på att få sälja sin sprit och därmed belasta samhället med skador för ofantliga summor förutom allt det sociala armod som det för med sig.

Man kunde tycka att vi redan har nog med rattfyllon, misshandel, våldtäkter, upptagna sjukhussängar, och så vidare.

Det kanske är så att du klarar av att dricka på ett ansvarsfullt vis och gärna köper vin från en gårdshandel.
Du kanske till och med har varit i Frankrike och charmats av kulturen och de pittoreska vingårdarna.
Det är bra.
Men nu är det så att vi lever i Sverige, i ett spritbälte som går tvärs över våra breddgrader från Nordamerika över Sverige och vidare genom Finland och Ryssland.
Varför det är så går att spekulera om men så ser verkligheten ut.
Vi klarar helt enkelt inte att släppa alkoholen på en fri marknad.
Titta hur det ser ut i Ryssland, vill vi ha det så här?

Den föreslagna lättnaden på monopolet är starten på ett framtidsperspektiv som kommer att kosta miljarder och återigen miljarder för skattebetalarna, det vill säga du och jag.
Allt detta för att privata ägare skall kunna tjäna pengar på eländet.
Tänk på det.

SvD
DN

1 comment:

festinalente1 said...

Håller med dig hela vägen. Förespråkarna för avskaffande av monopol fortsätter den rådande trenden med "billigare varor framför kvalité". I dagens konsumtionsmönster är kvalité något onödigt och kostsamt. Prylarna tillverkas så billigt, så att de håller inte så länge, men det gör ingenting för vi konsumenter "måste" ändå köpa en ny, modernare i alla fall. Priset är det viktigaste, efter trendriktigheten.
Samma fenomen om alkoholmonopolet släpps. Kvaliteten som Systembolaget håller avseende utbud och kunskap kommer att försvinna. Kanske inte i vissa specialaffärer i storstäder, men för den stora masssan runt om i landet. För inte kan det väl vara så illa i Sverige atttillgängligheten och priset är det viktigaste? Försök inte inbilla mig att den lilla lanthandeln kommer att ha något större utbud. Möjligtvis några röda och vita viner, några ölsorter och några starkspritsorter. Man får ta vad som finns. Alkohol som alkohol! verkar somliga resonera.