Monday, December 27, 2010

Kristdemokraten och självmordet

Powered by FeedBurner


Förr på den gamla goda tiden begravde man självspillingar utanför kyrkogårdsmuren och så var det bra med det.
En självspilling är för den som inte vet det någon som bragt sig själv om livet.
Den som på det viset trotsat Gud och prästerna var för evigt dömd och ingen som man i allmänhet ville ha med att göra. Ofta blev det skarprättarens sak att se till så att de jordiska kvarlevorna bringades till ofrid och tragiken var naturligtvis stor hos de familjer som drabbades.

Prästerskapet har för länge sedan tappat sitt grepp om landet och numera får man dö hur man än väljer att göra det och inte blir man dömd till något evigt Gehenna för den sakens skull. Kristdemokrater å sin sida har inte varit kristna på länge. (även om pingstkyrkovänner fortfarande styr partiet). Numera försöker man i stället lyfta fram bilden av sig själva som ett sekulariserat parti med etiska värderingar. Kanske har marknadskrafterna tagit de etiska värderingarna också för på annat sätt kan man inte tolka uppmuntrandet av månglarnas försäljning när det gäller självmordsmediciner i de heliga köptemplen.

Paracetamolsubstanser har den nyttoeffekten att de lindrar värk och är skonsamma för magen.
Så mycket har vi lärt oss av de ständiga reklamfilmer som med lustiga små figurer riktar sig till ungdomar på ett tilltalande sätt. Vad man är mindre benägna att tala om är de följder som en överdosering kan få främst på levern. Det behöver inte alls handla om speciellt höga doser och på så vis är naturligtvis medicinerna mycket farligare än de tobaks och alkoholvaror som finns på marknaden.

Trots detta verkar det enligt SvD som om paracetamolsubstanser säljs helt ohämmat till ungdomar under arton år på vilken livsmedelsaffär som helst. Nu har det också kommit fram uppgifter som tyder på att ungdomar använder nämnda substanser i självmordsyfte. Man kunde tycka att beslutet om affärsförsäljning av dessa preparat skulle rivas upp i väntan på en bättre utvärdering, samt att man införde någon form av åldersgräns även när det gäller apoteken på dessa produkter, då mindre skadliga ämnen som alkohol och tobak belagts med restriktioner. Men det tycker inte kristdemokraternas företrädare i regeringen .

Socialminister Göran Hägglund står kallsinnig inför sådana idéer då det skulle drabba läkemedelsföretagens vinst och därmed inte passar sig i ett marknadsekonomiskt samhälle. Det är tydligen bättre att landet begåvas med fler självspillingar för också detta är produktivt i och med att det gynnar begravningsindustrin.

Göran Hägglund går därmed från klarhet till klarhet.
Inte nog med att han lurade sig in i regeringen genom att lova en sänkt bensinskatt:
Han ser dessutom gärna att unga människor överdoserar smärtstillande mediciner allt under skenet att han bryr sig om problemet vilket han naturligtvis inte gör eftersom det numera är den heliga vinsten som är Gud i hans parti.

Det är beklagligt med ministrar som går i kommersens ledband så till den milda grad att de säljer sin själ.
Så har också väljarnas dom varit hård.
Dock är de verkliga förlorarna familjerna som drabbas, även om de numera får begrava sina barn, systrar och bröder innanför kyrkogårdsmuren.

18 comments:

Anonymous said...

Du är ju inte seriös om du påstår att det finns ledande politiker som vill att folk ska ta livet av sig.

Erika said...

Det är den praktiska konsekvensen av socialministern och regeringens handlande i frågan.
Man sätter profit och starka lobbygrupper före ungdomars liv och bringar familjer i sorg.

Över sakernas tillstånd råder jag inte vare sig jag är seriös eller inte.

Hellström said...

Jag tycker faktiskt den här frågan är värd att problematiseras mer än såhär.

En åldersgräns kan verka rimlig ur en synvinkel, men å andra sidan kan även 15-åringar ha värk och behöva smärtlindring. Vissa tjejer har, vad jag hört, till och med problem en gång i månaden.

Vad gäller levertoxiciteten så tror jag att de flesta faktiskt är medvetna om detta. Fast förmodligen tror de nog att de kommer dö mycket snabbare än vad som är fallet vid en paracetamolintox. Jag vet faktiskt inte om det finns någon statistik på hur många som faktiskt lyckats ta livet av sig medelst paracetamol, men jag tvivlar på att det är speciellt många. Kommer man in till sjukvården och man får reda på att personen ifråga tagit någon form av läkemedel så ingår paracetamolscreening alltid, och som tur är finns det en antidot.

Som sagt var, det finns många sidor att ta hänsyn till i bedömningen, och kanske behövs det tydligare varningstexter på paracetamolförpackningar, men har man lust att försöka ta livet av sig finns det otaliga produkter som man kan använda sig av i var och varannan livsmedelsbutik. Eller så är det bara att börja klunka mängder med vatten...

Erika said...

Man skall heller inte glömma hur allvarlig en paracetamolförgiftning faktiskt är. Upp till femtio % av skadorna är oavsiktliga och leder ofta till akut leversvikt.
Toxiska effekter ses hos vuxna redan vid 15 - 20 gram och hos personer med måttligt till högt alkoholintag vid så lite som 10 g.
Dessutom är det så att förgiftningen är lömsk så till vida att den initialt är symptomfri.

Det finns ingen anledning att ge unga tillgång till medel som mycket lätt kan döda dem eller förstöra deras lever.
Att påstå att en femtonåring har koll på dessa risker och dessutom avfärda det faktum att de snabbt kan komma att behöva akutvård genom att vifta bort frågan och hävda att...ja...botemedel finns ju.
Det är naivt och att spela tärning med ungas liv.

Om unga flickor behöver värktabletter för att lindra sin mensverk kan de be föräldrarna att köpa det åt dem. Annars kan de använda sig av skolsköterskan som bland annat har det som sin uppgift.

Nej...
De flesta är inte medvetna om lever toxiciteten och tydligare varningstexter ändrar i alla fall inte på grundproblemet. Nämligen att det finns unga människor som köper värktabletter ohämmat från vanliga livsmedelsbutiker för att missbruka eller att försöka ta sitt liv.

Detta är profit på barn och ungdomars olycka och att det finns politiker och läkare som försvarar det är skamligt

Anonymous said...

Det skulle väl iofs inte vara första (och förmodligen knappast sista heller) gången som allmänhetens säkerhet åsidosätts för vinstintressen.

Noterat hur snabbt nyheten om araben på Bryggargatan försvann när det blev uppenbart att oron kunde skada julkommersen ?

Erika said...

Ämnet var väl sluttjat... eller näe.
Du har nog rätt, media tog säkert bara en paus för att inte köpmännen skulle bita ner naglarna till nagelbanden.

Det islamistiska hotet återkommer nog snart med löpet och sidorna 3, 4 , 5, 6 ,7 ,8 och 9.

Rickard said...

Vad jag vet kan man köpa avancerad självmordsutrustning i de flesta mataffärer redan. Regering, opposition, folkhälsoinstitut, diverse (onödiga) myndigheter gör ingenting. Jag pratar naturligtvis om platspåsar.

Det är lätt att raljera över en sådan här tragisk fråga. Problemet är nog VARFÖR folk mår dåligt och väljer att avsluta sitt liv. Stycket ovan försöker visa att vore det inte värktabletter så vore det något annat.

Erika said...

Trams.
Med det resonemanget kan man också sälja knark och alkohol till ungdomar i vanliga mataffärer.
De hittar ju ändå sätt att berusa sig.

Gretteheim said...

Erica!
Jag vill som före detta kristdemokrat ställa dig en fråga.
Om du fick makt att bestämma om vem som skulle vara Socialminister, vem av följande två skulle du då välja; Göran Hägglund eller Ormen Asklepios?

Fundera en stund innan du tittat i facit för att se rätt svar

Med vänliga hälsningar // Behandlingsassistenten

Läkartidningen said...

Paracetamol är det enskilda läkemedel som överdoseras mest. Varje signifikant överdos av paracetamol innebär risk för akut leverskada, och omhändertagandet är resurskrävande. Antidotbehandling som sätts in i tid är effektiv.

Överdosering av receptfria preparat, främst paracetamol, är mycket vanligt bland tonårsflickor. Giftinformationscentralen har under de senaste åren observerat en markant ökning av frågor relaterade till denna problematik.


Med vänliga hälsningar // Behandlingsassistenten

Erika said...

Hägglund är väl näppeligen son till Apollon även om han nog bra gärna skulle vilja för att kunna hävda sig mot de andra halvgudarna i regeringen.

Och i konflikt med Hades är han ju knappast då de bägge verkar vara inne på samma arbetslinje.

Men om man bara skall gå efter slätstrukenheten så är naturligtvis Hägglund mest välkammad.

Hmm...
Svår fråga.

Jonas said...

Det är en 18-årsgräns för receptfria läkemedel på andra stället än apoteket så du menar nog att man får sälja alvedon ohämmat till ungdomar över 18 år i vanliga livsmedelsaffärer....

Hellström said...

Som flera andra har påpekat är ju knappast grundproblemet att det finns värktabletter på marknaden utan att unga människor mår dåligt. Frågan är bara var man väljer att lägga ribban för vad ungdomar ska få göra i syfte att rädda liv eller minska skada.

Erika said...

Oavsett om det finns en 18 - års gräns i vanliga butiker innebär det knappast att inte ungdomar under laglig ålder kommer åt preparaten.

Det är tillgängligheten som är problemet.

När man ser tolv - trettonåringar som berusat sig beror det oftast på att de druckit folköl som finns i vanliga butiker.

Det samma kan sägas om tobaksprodukter. Tittar man på skolorna så röker många högstadielever - varför gör de det?

Dessutom är det ur självmordsriskshänseende så att många psykiska sjukdomar debuterar i just sjutton - arton-års åldern.

Vidare är det uppenbarligen så att missbruket av receptfria läkemedel har ökat bland ungdomar, detta beror på en ökad tillgång.

Naturligtvis går det inte att bortse från det faktum att ungdomar mår dåligt i dagens samhälle, men det är det ju ingen som bryr sig om i andra sammanhang.

Men i det här fallet säger man att: "visst - ungdomarna mår dåligt - låt oss för den sakens skull se till att de lättare kan få ut lite smärtstillande så att de kan skada sig själva."

Uppenbarligen är det så att läkemedelsföretagen noterat att det finns en stor marknad bland ungdomar precis som tobaksbolag och spritproducenter vetat om i alla tider.

Missbruk är bra business i vilken form det än ter sig.

Cyniskt och illavarslande av en regering som lägger sig platt för vinstintresset.

Hellström said...

Annars kan man ju faktiskt säga som så att regeringen gått dem till mötes som vill kunna köpa värktabletter även på söndagarna då värk faktiskt kan uppstå då med.

Sen är det ju knappast några beroendeframkallande preparat vi talar om, jämfört med andra droger för det är ju inte direkt som så att livsmedelsbutikerna säljer kodein och tramadol.

Erika said...

Det är allmänt känt att ett missbruk kan uppstå ur i princip vad som helst. Annars hade vi inga spel eller sex missbrukare.
Och vi tycks faktiskt ha klarat av att köpa våra värktabletter redan innan de hamnade i livsmedelsaffärerna.

Om inte läkemedelsföretagen hade förväntat sig att öka sina vinster hade de aldrig lobbat så för att få sprida marknaden över huvudtaget.
Och för att de skall göra vinst krävs också att vi använder mer av deras produkter med de skador som följer.

Reklamen för ett av våra mest kända preparat riktar sig direkt till ungdomar, där är marknaden och där är också vad man redan noterat - missbruksökningen.

Hellström said...

Fine, men inget beroendemissbruk med de receptorer som normalt förändras och aktiveras vid alkohol, tobak eller opiater.

Och rätt använt ger paracetamol som bekant mycket få biverkningar men har en god smärtlindring och febernedsättande effekt.

Jag är medveten om att felanvändningen utav de här preparaten är ett problem, men till skillnad från dig verkar jag kunna se de fördelar som det hela medför också. Är vi överens om jag säger att vi väger de delarna på olika sätt? För i sådana fall är detta en ganska meningslös diskussion som bara kommer göra oss frustrerade.

Erika said...

Visst..
Du prioriterar tillgängligheten och läkemedelsföretagens rätt att kränga piller.

Jag å min sida prioriterar ungar som far illa.
Vi har alla olika värderingar, inget konstigt med det.

Det är lugnt.