Monday, December 20, 2010

Snö?

Powered by FeedBurnerDecember inleddes med en serie snöstormar som förblindade sikten och kylde ut de små gårdarna.
I ladorna tryckte sig djuren tätt intill varandra, frustande med immande andedräkt och genom väggspringorna ilade vinden där den drog fram snökristaller så att isbark bildades på insidan av bjälkeslagrena.
Under taken och i fodermagasinen rusade råttor fram i horder på jakt efter mat och en tillflykt från den vinter som skulle komma att gå till historien som en av de värsta någonsin.

Närmare två meter snö föll i den första vågen och bondfamiljerna slet och knotade med sina sysslor samtidigt som utsvultna vargar, rävar och björnar drog in över markerna jagade av hunger med glansiga ögon och blottade tänder.

I början av februari låg det fortfarande kvar en dryg meter snö på marken men innevånarna i de små bondsamhällena såg ändå fram mot slutet på vintern och man välsignade ljusets ankomst som också skulle innebära att planerandet för vårbruket kunde påbörjas.

Den 18 februari drog stormen in igen.

Ett kraftigt snöfall svepte runt och varade i fyra dagar.
Det avtog tillfälligt den 22 och 23, men återupptogs med besked den 24.
Vid slutet av stormen hade mellan 4 och 5 meter snö fallit.

Många hem täcktes helt.
Innevånarna grävde tunnlar under snön mellan sina hem och lador eller till grannarnas hus.
De som ville gå ovanpå snön behövde snöskor för att göra det.

Effekten av stormen på boskap och vilda djur i området var förödande.
Fårbesättningar och hjordar av nötkreatur samt hästar begravdes under det djupa snötäcket och kvävdes.
Mirakulöst fann man nästan en månad efter att stormen upphört två får som överlevt under fem meter snö genom att äta ullen från andra får som dött.

Rovdjuren som blivit galna av hunger jagade lika hungriga hjortar och vid slutet av vintern var i stort sett alla hjortar i området uppätna.

Dessa händelser inträffade i Massachusetts 1716 - 1717 och kan ses jämförelsevis med de snöfall som för tillfället vänder upp och ned på människors tillvaro runt om i Europa.

Och varför skriver jag nu detta?
Tja - dels är jag intresserad av historia sedan skadar det aldrig att ha perspektiv på tillvaron.

Saker kan precis som svensk politik alltid bli värre.

No comments: