Tuesday, December 14, 2010

Vi vet vad du gör

Powered by FeedBurner

Europas befolkning blir allt mer övervakad och med detta följer också intrånget i den privata sfären.
Något som vi tydligen accepterar för med terroristbekämpningen som skäl är det svårt att komma med motargument.

Det finns något olustigt, krypande över det som nu görs, att de planer som smids inte har så mycket med säkerhet att göra utan mer en vilja att få total kontroll över människor även i deras vardag.

Makthavare har alltid strävat efter att få reda på så mycket som möjligt om tänkbara opponenter eller regimkritiker.
Vad är det som säger att de system som nu byggs ut inte kommer att missbrukas i en framtid där vi har ett mer totalitärt EU som använder information för att kväsa obekväma åsikter?

Vi lever i en enda stor lycklig demokrati kanske någon säger.
Men är det inte så att demokratin egentligen är en illusion?
Hur snabbt kan inte sakernas tillstånd förändras och hur frestande är det inte att använda all denna avlyssning och registrering för att driva agendor som inte syftar till den lilla människans bästa?

Vad är det för krafter som egentligen styr här i världen och vilka syften vill man uppnå?
Vilken framtid går vi till mötes?
De som protesterar mot globaliseringen kanske har rätt.
Att vi går mot en maktkoncentration där en liten grupp skaffar sig herravälde utan att föra krig.
Det behövs inte i en värld där allt du gör registreras, där dina obekväma åsikter alltid kan vändas mot dig.
Vi märker ingenting nu, men tekniken finns där och värre blir det.

Det är lätt att bli paranoid och se spöken mitt på blanka dagen.
Men hur oroliga skall vi egentligen vara?

Man får det att låta som om allt är för människors bästa; hur enkelt är det då inte att manipulera och att utnyttja en uppkommen situation för att smyga på oss ett övervakningssystem som får gamla Östtyskland att blekna vid en jämförelse?

Terroristhotet är över oss och all övervakning är nödvändig.
Men anta hypotetiskt att vi levde i en idealisk värld utan några terrorister?
Tekniken för avlyssning hade ändå funnits för den följer med utvecklingen och hur hade man då agerat?

There is something rotten in the state of denmark och knappast skulle EU och den övriga världen bara lugnt ha lutat sig tillbaks utan att utnyttja den nya tidens möjligheter.
Det finns ett annat syfte och lyckligtvis har man terrorhotet som ger oanade möjligheter till produktutveckling.

Vi kanske går en framtid till mötes där även dina åsikter blir obekväma?
Där du inte kan uttrycka dig fritt utan att ständigt ha en gnagande oro för repressalier på grund av att någon vet allt om dig?
I princip är det en realitet redan idag.

Jag kan tänka mig att de värsta globaliseringsmotståndarna kontrolleras väldigt noggrant.
Det ligger i sakens natur eftersom tekniken ändå finns där och dessutom utgör man ett hot. ( mot vad, mot vem? )
Vidare antar jag också att olika aktivistgrupper som till exempel Greenpeace är under bevakning.
Dessutom finns naturligtvis de vanliga muslimerna i deras olika grupperingar.
Och är det egentligen inte så att även du och jag granskas om vi säger eller gör någonting som är obekvämt?
Det finns något ytterst obehagligt med den tanken.

Det har varit mycket tal om Wikileaks den senaste tiden och beklagligt nog har det hela mest utvecklat sig till en affär mellan Assange och Pentagon.
Det är ändå imponerande hur man kommit över allt detta material och i framtiden kommer troligtvis sådana läckor att bli tystade.
Det vi ser nu är antagligen det sista stridsropet för en frihet som snaras åt allt hårdare.

Tyvärr kommer Internet i framtiden bli allt mer reglerat.
Det finns starka intressen som gör allt för att ta kontroll över dess innehåll.
Man kan tycka vad man vill om Pirate bay och andra liknande tjänster men den rättegång som följde är ett typexempel på hur information som det faktiskt handlade om kan styras av bolag med ekonomiska muskler och inflytande.
Information är med andra ord inte längre en rättighet, speciellt inte på Internet.

Med det i bakhuvudet förstår man att vi egentligen lever i en kontrollerad värld.
Det är bara det att det oftast inte syns utåt.
Allt sköts i det tysta.
Diskret och försynt följer man dina spår och lägger man i hop all information från olika kanaler får man en rätt fullständig bild av vem du är.
Och någonstans om du råkar säga eller skriva fel saker registreras det i en liten svart bok som kanske inte kommer till användning idag, men om morgondagen vet vi ingenting.

Dock kan du vara säker på att någon vet.
Någon eller något som väntar och bidar sin tid.

Eller som Yeats en gång skrev:

"And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?"SvD

No comments: