Thursday, December 16, 2010

Oroande bombingrediens

I dagens tidningar står om hur Taimour Abdulwahab försökt få tag på Aluminiumpulver hos en lokal färghandlare i Tranås: det skall dock inte ha lyckats på grund av att man inte förde varan.

Innehavaren av butiken som lagt märke till mannen fattade ändå misstanke och ringde senare efter att han läst om dådet i Stockholm till polisen.

Han hade all anledning att vara orolig.

Aluminiumpulver tillsammans med Hydrazin och Aluminiumnitrat bildar nämligen två av världens kraftigaste sprängmedel.

Astrolit G och dess synteserade (genom tillförsel av Aluminiumpulver) form Astrolit A utvecklades på sextiotalet inom raketbränsleforskningen och dess sprängverkan sägs vara den högsta näst ordinära atomvapen.

Som jämförelse kan nämnas detonationshastigheten:

TNT detonerar med en hastighet av 6900 m/s.
Nitroglycerin detonerar med en hastighet av 7700 m/s.

Astrolit A detonerar med en hastighet av 7800 m/s.
Astrolit G detonerar med en hastighet av 8600 m/s.

Även om Astrolit A har en lägre detonationshastighet än Astrolit G genom tillförseln av Aluminiumpulver ökar ändå dess effekt på grund av tätheten och bricansen.

Astrolit har bland annat den egenskapen att det kan explodera fyra dagar efter att man hällt ut det på marken även om det regnat under tiden.

Hydrazin är för övrigt starkt cancerframkallande och dess egenskaper som raketbränsle torde därför ha varit begränsat.

Det var alltså inte den lille hemkemisten som var ute och letade ingredienser till någon hembyggd bomb bara på måfå.
Ingen av ingredienserna är direkt omöjlig att få tag på ens för en vanlig Svensson och det gör det hela än mer skrämmande.

Efter vad det verkar så har inga påbud gått ut till de som handlar med dessa varor och det är väldigt märkligt om så skulle vara fallet?

Det kanske är så att vi skulle sluta vara så naiva i det här landet?

En grundläggande hörnsten i terroristbekämpningen borde väl åtminstone vara att omöjliggöra själva medlen för att spränga sig själv och andra i luften?

Kan det vara så att Säpo och alla de andra stirrar sig blinda på själva terroristerna i stället för att se vad de kan göra med de möjligheter som finns bara för att ingen brytt sig om (eller tänkt på) att göra något åt det?

Kanske är det så att tunnelseendet inte försvann med Hans Holmer och hans kompisar?

Det spelar ingen roll hur många man än håller koll på så är det alltid någon som slinker ur nätet.
Som Taimour Abdulwaha gjorde.

Hur skamligt hade det inte varit för säkerhetspolisen om mannen faktiskt hade lyckats med det han föresatt sig?
Om hundratals, som det kunnat bli frågan om, omkommit på grund av bombmaterial som i princip går att köpa helt okontrollerat här i landet?

Vad har man för nytta av FRA och signalspaning då?

SvD

2 comments:

Anonymous said...

That's my girl, åtminstone lite fakta :)

Å andra sidan: det kanske inte är själva sprängkraften som egentligen är det verkligt farliga, utan snarare vad hotet om ett lyckat dåd gör med s.k. civiliserade samhällen ?

Se på jänkarna ...

Filmtips: The Illusionist.

Erika said...

The Illusionist är nog bra...
Fast jag kommer alltid att tänka på Hannibal Lecter när jag ser Edward Norton. :)