Wednesday, January 19, 2011

Åkesson trampar på

Powered by FeedBurner

Efter det officiella kramkalaset med Mona Sahlin i blickfånget kom så Jimmie Åkesson och lade en aning sordin på stämningen genom ett väl valt tal vid precis rätt tillfälle. Jag har tidigare skrivit om hur Åkesson gått från att bara vara en suspekt figur till att bli en suspekt figur som folk lyssnar på och därmed en av Sveriges absolut mest inflytelserika människor.

Sverigedemokraternas utveckling, om nu det är rätt ord,  har skett parallellt med moderaternas härjningar i folkhemmet och socialdemokratins sönderfall. Av detta kan man dra några enkla slutsatser. Vi svenskar är numera ett kallare folk, vi är dessutom ekonomiskt fixerade samt allmänt ogina när det kommer till att släppa i från oss av våra tillgångar för det allmänna bästa,. Vi tycker inte om invandrare (muslimer) och i hemlighet tycker många precis som SD oavsett om de är moderater eller sossar i förskingringen.

Lyssnade man på Åkessons tal, vilket jag gjorde, blir allt så självklart.
Visst är det väl så att främst muslimer spränger sig i luften, gruppvåldtar, misshandlar och beter sig i det svenska numera rätt uppskrämda samhället? Och visst borde väl straffen skärpas ordentligt, för som det är nu får muslimerna grupprabatter med straffen och fängelserna har svängdörrar och allt det där? Nog är det väl så?

Och värre blir det; för det enda partiet som vågar ta upp alla dessa oförätter blir mobbade och hånflinade åt när de försöker föra ut sitt budskap. Vad Åkesson också skulle vilja ta upp, fast tiden ännu inte är riktigt mogen för det, är hur Islam har som enda filosofi att göra hela världen muslimsk och att vi numera är i krig i vårt eget land. Detta kommer dock snart och de som är uppmärksamma på de sverigedemokratiska debatterna i olika forum vet att varenda sverigedemokrat innerst inne tror sig veta att det är precis så.

Så då befinner sig alltså vårt land i en något obehaglig parlamentarisk situation.
Vi har dels en regering som pressar sjuka och långtidsarbetslösa rakt över ett stup efter att i två valrörelser förklarat dem som fuskare och latmaskar, och den övriga befolkningen tycks hålla med.

Vi har å ena sidan en regering som hetsar mot en del av befolkningen medan vi har en allt starkare opposition i form av de växande Sverigedemokraterna som ger sig på en annan del.

Vi har dessutom en annan opposition i form av en vänster som mest ägnar sig åt navelskådande och inre konflikter och som inte verkar ha något som helst intresse av hur det här landet ändrar skepnad mitt framför ögonen på dem. Man talar om att anpassa sig till dagens samhälle utan att det finns minsta vision av verklig förändring.

Och hur blir samhället då?

Edmund Burke gav svaret på det redan 1795: Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.

Precis så är det i dag....just nu...mitt i Sverige.

Man måste förstå att politiken numera inte handlar om klassisk fördelningspolitik eller ens om vilka skatter man skall ha. Politiken i dag handlar om människosyn och värderingar. På den ena sidan Sverigedemokraterna och alliansen och på den andra sidan...ingenting.

Var är vänstern?
Tja..
Den enda äkta progressiva rörelsen har effektivt misshandlats av regeringens propagandaministeri.
Numera, efter mycket framgångsrika kampanjer förknippas man i folkets ögon mest med Stalin och massutrotningar. Och kom i håg hur alliansen öppet satt och skrattade åt Ohly under debatterna före valet. Det var så välregisserat och lyckat att man nu inom vänstern vill byta ut vänsterledaren i den naiva förhoppningen att någon annan skulle kunna leda partiet bättre. Men han/hon kommer naturligtvis också att bli förknippad med Stalin och allt annat som man kan hitta på för att smutskasta.

Så har ondskan segrat då?
För vad det handlar om är genuin äkta illvillighet.
Att ställa olika grupper av människor mot varandra och säga att den ena gruppen är bättre än den andra är inget annat än att ge uttryck för en vedervärdig människosyn. Om man har sådana åsikter, vilket både Åkesson och Reinfeldt på olika sätt gett uttryck för, har man direkt tappat tron på det som förenar och man hänger sig i stället åt att splittra och söndra. Det är en beklaglig utveckling som dessvärre har gjorts mycket tilltalande och lättillgänglig för 2000 talets svensk.

Antingen det handlar om att utpeka sjuka som fuskare eller att hetsa mot muslimer så innebär det i grund och botten samma sak. Man konstaterar att det finns någon som missköter sig i någon grupp sedan ger man hela gruppen skulden för detta. Vore det inte märkligt om det inte fanns någon som fuskade med sin sjukförsäkring? Och vore det inte ännu konstigare om det i en grupp människor på nästan en miljon fanns  någon terrorist, rånare, våldtäktsman eller mördare?

Retoriken är klassisk.
Man hittar anledningar att hata för att man vill det.
För att tiden är mogen och för att det politiska klimatet uppmuntrar det.
Visst är det så lätt att ta till sig Åkessons ord....de låter så insmickrande, så riktiga och det ser vi ju alla hur det egentligen är.

Det är så lätt.

SvD
DN

12 comments:

Anonymous said...

"Så har ondskan segrat då?
För vad det handlar om är genuin äkta illvillighet.
Att ställa olika grupper av människor mot varandra och säga att den ena gruppen är bättre än den andra är inget annat än att ge uttryck för en vedervärdig människosyn. Om man har sådana åsikter, vilket både Åkesson och Reinfeldt på olika sätt gett uttryck för, har man direkt tappat tron på det som förenar och man hänger sig i stället åt att splittra och söndra. Det är en beklaglig utveckling som dessvärre har gjorts mycket tilltalande och lättillgänglig för 2000 talets svensk"

Vilket jävla pladder.. Så du menar att det finns inga problem med invandringen eller? Alla som tar upp dessa är onda?

Hur gammal är du?

Anonymous said...

PS. "Splittra och söndra".. är det inte exakt vad mångkultur gör?

Erika said...

Jag säger inte att det inte skulle finnas problem med invandringen; jag påpekar att man har en vedervärdig människosyn om man förfaller till att se det hela som ett gruppproblem.
Om nu det blir mer begripligt för dig.

Anonymous said...

Divide et impera.

Politik handlar till största delen om att söka minsta gemensamma nämnare i olika majoriteter, då gäller det att splittra effektivt.

Jag tror inte en sekund på pensionsräddarargumentet, svenskt näringsliv ger inte ett vitten för vanligt folks pensioner, det handlar om att sänka lönenivåerna generellt i fallet med invandringen och möjligen även skapa en ekonomisk underklass.

Om du tittar på borgarnas genidrag inför valet så valde man att genom mediaexponering spela fram sd när oppositionens övertag tedde sig alltför stort, det är ingen hemlighet att sd främst rekryterar ur sossarnas led. Det gav önskat utslag och ledde till att Fredde kunde spinna vidare utan egen majoritet.

... och jag påminner än en gång om vilka som varit beställare:

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Invandring_f_r_tillv_x_199a.pdf

Erika said...

Jag ville inte ta upp det i och med att det så totalt spelar Sverigedemokrater och andra likartade i händerna men visst är det så att man genom invandringen har krossat den nationella sammanhållning som förr
fanns.

Man har skapat inbyggda spänningar och en ny underklass; det går faktiskt att säga att svensken idag inte vill att hans skatter skall gå till det allmänna för att den generella uppfattningen är att det stöder invandringen.

Detta tjänar naturligtvis alliansen på eftersom deras skattesänkarpolitik då får ett tyst gehör samtidigt som näringslivet vinner på att facket tappar mark då nya grupper kommer in och skall konkurrera på arbetsmarknaden. Grupper som dessutom högeligen skiter i facket - heter man Muhammed är man bara glad att få ett arbete.

Ju fler som slåss om jobben desto bättre för näringslivet; något som också i slutändan kommer att leda till sänkta löner. På så vis är invandringen alldeles utmärkt för svensk ekonomi, men kanske inte så bra för svensken.

Det finns många som tjänar på ett splittrat samhälle, men aldrig att den vanliga arbetaren skulle göra det och däri ligger väl ironin. Nämligen att så många av dem faktiskt röstade på SD - ett parti som verkligen vill befästa "vi och dem" samhället med allt vad det innebär.

Näringslivet gnuggar händerna och till sist har man en gång för alla krossat arbetarrörelsen. Sverigedemokraterna är alltså mest nyttiga idioter, tyvärr förstår de inte det själva.

Pensionsräddaraspekten är som du skriver trams. Kommer du i håg för tio år sedan när man pratade om alla fyrtiotalister som skulle lämna arbetsmarknaden varvid ett stort svart hål skulle uppstå?
Nja..
Kanske när det gäller högre tjänstemän men kommun och landsting har då inte haft någon brist på arbetskraft, inte heller industrin även om det nu blir fler vakanser. Men det har ju mer med konjunkturen att göra.

Anonymous said...

Jag hävdar att analysen kräver att man skärskådar alla sidors argument med fullständigt öppet sinnelag, det går inte att göra några ryggradsmässiga shortcuts i analysen eftersom sd faktiskt är den där obehagliga stenen i skon som ständigt skaver.

Först när man rör sig ledigt i alla dimensioner av problematiken går det att komma nån vart, det är reella problem som inte går att snacka bort genom demonisering av väljarna eller strutsande i debatten.

Den saken tror jag du reder rätt galant om du vill även om det är ett veritabelt minfält, kapaciteten räcker gott.

Kommer ihåg fyrtiotalistkrisen, den blev ju tämligen beskedlig när det skakade ner till vakanser. Det var ren manipulation från första stavelsen liksom så många gånger tidigare.

Eva Berglund said...

Skrev lite på min blogg om "våldet" i samhället ... ökar det verkligen? http://begrundatoplitat.blogspot.com/2011/01/mer-vald-ar-det-verkligen-sa-och-vad.html

Svempa said...

"Att ställa olika grupper av människor mot varandra och säga att den ena gruppen är bättre än den andra är inget annat än att ge uttryck för en vedervärdig människosyn"

Det är ett floskelaktigt, känslomässigt förhållningssätt som kväver debatt och skuldbelägger meningsmotståndare. ATT dela in och prioritera grupper genom att väga dom mot varandra har i själva verket inget alls att göra med människosyn, utan är en fullständig nödvändighet. HUR man prioriterar kan däremot ha att göra med de styrandes människosyn, vedervärdig eller ej.

ALLA prioriterar och ställer dagligen grupper mot varandra. Hur skulle det ens gå till att inte göra så?

Du är själv med i massor av olika grupper där du värderas och ställs mot annan grupp. Av regering, kommun, företag, privatpersoner, myndigheter mm.

I själva verket MÅSTE vi gruppera, värdera och prioritera oavbrutet för att få ett hanterbart sammanhang.

Allt har inte samma värde för Sverige. Alla har inte samma värde i alla situationer eller sammanhang. Du har inte samma värde i vilket sammanhang som helst.

Det är inte vedervärdigt, det är nödvändigt.

Roger Svensson said...

Om man med ”vänstern” menar kommunism så är denna ideologi med all rätt förknippad totalitära diktaturer och övergrepp. Kollektivism är ju själva grundidén inom kommunismen/socialismen och att samtidigt som man förespråkar klasskamp säga att man får inte ”ställa grupper mot varandra” är ju en ren motsägelse! Dessutom, att hata grupper som ”kapitalister” och de grupper man ser som ”folkfiender” och ”klassförrädare” är ju knappast obekanta fenomen inom vänstern …

Dagens vänster har faktiskt sig själv att skylla! De kulturradikala idéer som de numer framför har ju effektivt stöt bort deras forna kärnväljare, vita heterosexuella arbetare, till Alliansen och Sd genom att dessa kärnväljare utmålas som fiender och bärare av det ”strukturella förtryck” som drabbar ”utsatta minoriteter”. Det är ju knappast eller i byggbodar och verkstädernas fikarum man finner något större intresse och engagemang för den akademiska överklassvänsterns och Mona Sahlins ”normkritik” och vurm för multikulti, radikalfeminism, islam och HBT-frågor. Tvärtom är jargongen i dessa arbetarmiljöer ofta så värdekonservativ att t.ex. Sd framstår som extrema kulturradikaler i jämförelse! Man är eller inte eller speciellt ”solidarisk” i den meningen att man är beredd att betala höga skatter för att försörja ”utsatta grupper” och garntera deras välfärd. Men man kan visst tänka sig relativt stort skatteuttag (dock helst för andra än en själv!) så länge som dessa går till att förbättra och garantera ens EGEN välfärd och trygghet! Men här börjar ju förtroendet för politikernas förmåga att förvalta ens försäkringar/kapital och ordna service naggas rejält i kanten. För fler och fler ”vanliga arbetare” känns det numer betydligt ”tryggare” och mer lockande med egna pengar på banken än att dessa befinner sig i politikernas händer. Det framstår helt enkelt som man har mer att vinna på ”högerpolitik”, där man får behålla mer för egen del och har större valfrihet, än på ”vänsterpolitik” med höga skatter och stora offentliga utgifter …

Erika said...

Jag tror inte heller på att strutsa runt i debatten men poängen är ändå att nu är vi här, alla invandrare och svenskar. Hur mycket SD än vill så går det inte att deportera nästan en miljon muslimer som är deras favoritobjekt.

Vi borde snarare gemensamt inrikta oss på hur vi skall kunna leva tillsammans på bästa möjliga sätt.
Alternativet är att vi fortsätter bygga upp spänningar och motsättningar tills Sverige i praktiken blir två länder.

Som jag redan beskrivit gnuggar näringslivet händerna åt en sådan framtidsvision. Aldrig mer något fack, aldrig mer några lönekrav eller hemska tanke, strejker.

Kilen är insatt och varje sätt att vidare hetsa befolkningsgrupper mot varandra befäster den än mer.
Som jag skrev - SD är nyttiga idioter vare sig de vet om det eller inte.

Och till Eva.
Nej så är det säkert, våldet befinner sig nog i en slags konstant.
Däremot har det blivit grövre. Nuförtiden har vi minst ett mord per dag och våldtäkterna är faktiskt en skam för det här landet.

Jag håller med dig om att tillgängligheten på alkohol inte direkt har någon positiv på människors omdöme. Men av någon lustig anledning vill man tydligen att vi skall supa än mer. På något annat sätt går det inte att tolka att varenda reklaminslag på de kommersiella kanalerna, åtminstone på sena kvällar, handlar om alkohol i någon form.

Dessutom verkar det numera vara hur lätt som helst att få till ett tillstånd. Dessutom - med den nya gårdsförsäljningslagen
implementeras även möjligheten att starta spritbutik mitt i staden.
Lobbyn måste vara enorm.

Snus får man inte göra reklam för eller sälja privat, men alkohol går tydligen bra.

Någonstans skevar det.

Erika said...

Roger..
jag missade ditt inlägg men det är intressant som du skriver att människor nuförtiden är ytterst värdekonservativa och helst inte vill dela med sig till andra än sig själva.

Det är också den bild jag fått.

Att vänstern ställer grupper mot varandra har en helt annan innebörd än när Moderater och Sverigedemokrater gör det.

Vänstern sparkar uppåt och det är faktiskt en väldigt viktig skillnad. Man ger sig inte på invandrare eller sjuka och arbetslösa utan försöker i görligaste mån försvara allas lika värde. Där ingår naturligtvis också HBT personer och andra som du tycker man ägnar för stort intresse åt.

Hur skulle man annars kunna försvara människor mot orättvisor?

Det är intressanta synpunkter du kommer med, och som sagt väldigt träffande.

Anonymous said...

Apropos strutsar, du missade inte B & B:s bravader va ? :P