Friday, January 14, 2011

Det är synd om Johan af Donner

Powered by FeedBurner

Förre Röda Kors chefen Johan af Donner har inte alls någon lust att betala för de skador som hans agerande påstås ha medfört. I stället anser han att  Röda Korset och Cancerfonden har gynnats av hans arbete och att Donner bara utfört sitt jobb - om än under olyckliga omständigheter.

Någonstans där har han rätt.
För hur annars skulle han ha uppfattat situationen?

Johan af Donner hade blivit utnämnd av en styrelse just på grund av de egenskaper han förväntades tillföra "bolaget". Och som varje chef i högre befattning borde han också ha rätt till att premiera sig frikostigt med de tillgångar som han förfogade över. Girighet har inte  med det hela att göra, för Donner handlade det hela antagligen bara om business as usual.

Han har helt felaktigt blivit straffad för att han gjort vad som förväntas av en finansiell predator.
Inom i stort sett varje annan branch finns det människor av samma kaliber som roffar åt sig av företagens tillgångar - varför skulle då inte han göra det? Finessen med att leva i ett kapitalistiskt samhälle är att höga chefer också skall ha lön för mödan. Så resonerade i alla fall Bengt Westerberg, och hans samvete är det då inget fel på för han lämnade som bekant tv-soffan en gång när Ny demokrati tågade in i studion personifierade av Kalle stropp och Grodan Boll.

Någonstans måste frågan ställas?
Skall vi leva i ett samhälle där det lönar sig att arbeta och att jobba sig upp till en topp-position eller skall vi alla vara sjukskrivna och arbetslösa bidragsparasiter?

Borde inte landets samtliga direktörer och vi andra som tror på det kapitalistiska systemets förträfflighet förenas i någon slags manifestation för vår olycksbroder?

Kanske det ginge att anordna en insamling så att Johan af Donner får känslan av att det finns människor som bryr sig om honom? Eller också kunde vi starta en stiftelse i hans namn och eventuellt fråga Bengt Westerberg om han vill vara ordförande - mot skälig ersättning förstås.

Vi får hoppas att Röda Korset noga tänker sig för nu så att man inte går på för hårt mot den stackars Donner. Man måste förstå att man förstör sitt eget varumärke och skrämmer bort andra tänkbara medarbetare genom sitt aggressiva beteende mot sund affärskapitalism.
Och hur skall då de fattiga små sjuka barnen kunna få någon hjälp?

SvD

2 comments:

Anonymous said...

Du har rätt som vanligt. Självklart ska en gosse som Donner ha en riksdagsplats, varför inte Tottos ? Han har ju definitivt visat att han är väl så kvalificerad som någon i alliansen att anförtros en ministerpost. Här är en kille av det rätta virket och ett gott exempel för oss andra.

Morotsodlaren said...

Mycket bra skrivet Erica! Du håller stilen... det är bra, kör på!