Sunday, November 6, 2011

Vi har alla en plats i Reinfeldts kosmiska universum

Powered by FeedBurner


Att vara Ny Moderat kan förklaras med att vara någon som ständigt bär på sitt eget kors eftersom man med handen på hjärtat en gång för alla förbundit sig att värna om de som har det svårast i samhället.

Detta är en slags uppgörelse med den kosmiska kraft som är lik en ledfyr för de Nya Moderaterna. Man står upp för viktiga värderingar också om det stundtals kan vara jobbigt och obekvämt bara det innebär att människors frihet och lycka gagnas därav.

Mången politiker har missuppfattats när han eller hon talat öppenhjärtigt om den egna drivkraften som samhällsbärande. En Ny Moderats modus operandi är icke att bedriva egennytta utan i själva verket att verka frigörande för den inre anden och därmed skapa storslagna underverk till nytta för oss som besitter denna fantastiska värld.

Varför alls sikta mot stjärnorna om man ändå bara når till trädtopparna?
Oavsett vilka vi än är - gamla som unga, fattiga som rika, friska som sjuka bär vi inom oss förmågan att utforska varandras universum och där utvecklas till gnistrande pulsarer långt bortom betraktelsehorisonten.

Vi bör precis som Fredrik Reinfeldt i ett utfall av briljans nyligen gjorde noggrant fråga oss själva om konsumtionssamhället egentligen är något eftersträvansvärt?

"Är det den som har flest prylar när han dör som vinner?"

Kloka ord från en klok ledare.

Och vad är väl egentligen historia annat än tid som gått?
Det är inte i det förflutna vi finner lösningen på vår tids stora frågor.

Vi är alla rymdresenärer på farkosten jorden.
Med 100000 km i timmen far vi rakt ut i rymden mot det okända som aldrig kan vara något annat än nuet.

Kanske är vi inte ens ensamma?

Även där har statsminister Fredrik Reinfeldt kommit med intressanta frågeställningar och det är med stolthet man kan konstatera att landets ledare är en djupt tänkande individ till skillnad från den där kollektivistiska tjofladricken i motståndarlaget.

För vad rör sig väl i Ljugholts huvud annat än hur han skall kunna lura till sig ännu mer av skattebetalarnas pengar?

Som Ny Moderat bör man hålla sig för god för att ge sig in i någon vidare debatt om några olyckliga formuleringar som redan tillhör förflutna.
Vad spelar det egentligen för roll vem som verkat för vad och var?

Nuet är sannerligen det enda som i realiteten betyder något.

Vi är alla stjärnor på varandras himlar.
Om jag vill - om du vill.

Dn
Dn

Läs även den framsynte Nya Moderatpolitikern Kent Perssons tankar om ämnet.



No comments: