Monday, January 16, 2012

Björklund provocerad av Blocket

Powered by FeedBurner
Utbildningsminister Jan Björklund anser inte att man skall annonsera ut skolor på Blocket. Faktum är att han upprörs svårligen av att så skett, och eftersom han är en rådig minister finns det lagar som snarast skall ses över och det ena med det andra.

Fast varför bli upprörd?
Skulle det inte vara tillräckligt "fint" att annonsera på Blocket eller?

I alliansens Sverige säljer vi allt som går att sälja och någonstans måste ju marknaden få finnas.
Björklunds upprördhet vilar antagligen inte på ett fundament gjort av omsorg för de små oskyldiga barnen. Snarare är det så att han drar sin lans mot medelsvenssons förväntade reaktioner på en försäljningsform som i förlängningen inbegriper skattepengar.

Affärsuppgörelserna får och skall finnas bara de sker bortom insyn. En annons på Blocket är dock en ovanligt indiskret tilldragelse som antagligen har tillräckligt med lyskraft för att kunna få politiska återverkningar. Detta är något som skulle kunna skrämma upp vilken utbildningsminister som helst.

Nu vill minister Björklund att det skall sluta dribblas med tillstånden och därför har han gjort en avsiktsförklaring.

"Min avsikt är att ett tillstånd inte enbart skall vara knutet till en skola, utan även till ägarna. Byts ägaren upphör tillståndet, och då måste ett nytt tillstånd sökas. Då blir det här omöjligt".

Hur fungerar det med ett aktiebolag?
Hur många aktier skall tillåtas byta ägare innan ett nytt tillstånd måste sökas?

Dum frågeställning kanske eftersom ägare i ett aktiebolag inte behöver schavottera i offentlighetens ljus. Alltså är avtalet med bolaget och inte med dem som driver bolaget.

Det  faller sig ändå tämligen osannolikt att minister Björklund och hans kollegor skulle vara omedvetna om hur aktiebolagens regler ser ut i det Sverige som de själva överöser med privatiseringar.

Någonstans måste Björklund mena att det egentligen inte är bra med aktiebolag som äger skolor.
Eller vad är det annars han försöker säga?

Björklund framstår allt mer som gåtfullhetens ansikte i privatiseringsdebatten -  han borde lätta på slöjan och visa vem han egentligen är.

SvD
SvD


1 comment:

Anonymous said...

Som sagt, kraftig Knutbyvarning ... :P

Nu väntar vi på att nån ur partiets begåvningsreserv ska komma och försvara situationen, detta lovar att kunna bli spännande att få ta del av. Folkpartistisk saltomortal med tredubbel skruv och landning på huvudet.

Anyone ...?