Tuesday, February 7, 2012

Du väckte det morbida intresset inom mig Fredrik Reinfeldt

Powered by FeedBurner
Det var väl i våras?
I någon intervju svävade statsministern iväg och talade om svensken som 120-åring, fullt frisk och så gott som arbetsför.

Det där slog an en sträng hos mig och väckte ett något remarkabelt intresse.
Ända sedan statsministerns uttalande har jag kollat in tidningarnas dödsannonser för att liksom få svart på vitt att vi blir så mycket äldre så snabbt.

Det hemska är att jag inte alls fått någon klarhet i saken på det viset.
Om någon studerar dödsannonserna i vilken tidning som helst så kommer han/hon mycket snart upptäcka att en majoritet av dem som faller ifrån är födda inom spannet 30-50-tal.

Jag förstår inte var statsministern har fått ifrån att vi blir 120-år gamla?

Är det inte snarare så att just 30-50-talisterna i mycket hög grad är drabbade av så kallade vällevnadssjukdomar?

Ett annat skrämmande fenomen som jag upptäckte vid mitt läsande av dödsannonser var alla dessa som rimligtvis måste ha tagit livet av sig. Tonåringar och äldre.

Och då undrar man ju.

Vad beror det egentligen på att så många väljer att avsluta sitt liv i ett Sverige där landets ledare talar om välstånd och fantastiska valmöjligheter?

Valfriheten som gör att ungdomar numera kan gå från affär till affär för att inköpa och förgifta sig på paracetamol.

Ja, bara som en parentes.

Vilka är det egentligen som skall jobba tills de blir 75-år gamla?
Statsministern menar att grovarbetaren med värk och artros gott kan skola om sig och bli...ja vadå?

Vi har inte råd att försörja alla som blir gamla tack vare att vi kommer att bli 120-år hävdar statsministern.

Men det där stämmer ju inte.

En tiondel av Sveriges befolkning äger bortåt 80 % av landets samlade tillgångar och förmögenheter.

Det är klart att det finns resurser.
Om bara hjärtat sitter rätt i kroppen så bryr vi oss också utan missunnsamhet om de människor som arbetat hårt och verkligen förtjänar att ta igen sig.

Ingen städerska skall behöva jobba tills hon är 75 för att våra gemensamma tillgångar har dränerats ned till grunden.

Men så tänker inte statsministern för det vore kommunism gubevars.
Istället talar man med iskyla om människor som om de vore slit och slängvaror.

Är det så vi vill ha det?
Skall vi andas den Schlingmannska lögnen som alldeles säkert är upphov till statsministerns tankesätt?

Eller skall vi alla börja odla det morbida intresset att stilla betrakta tidningarnas dödsannonser där sanningen är så självklar.

Där blir vi varse att ingen i hela världen är kompetent att förutse sin egen ålderdom, hur skulle man kunna vara det?

Fråga de döda om hur de skulle velat ha haft det.
Alla de där födda i spannet mellan 30-50-tal.

Eller fråga ungdomarna som valde att avsluta sina egna liv hellre än att fortsätta vidare i den verklighet landets statsminister representerar.

Fredrik Reinfeldt må leva i sin upptäcktsvärld och det är honom väl unnat att säga att han skall jobba när han är åttio.

Han kan gott bli 120-år också.

Men hans fantasier bör inte bli till riktlinje för hur svenskarna skall leva sina liv.
Utgångspunkten måste alltid vara att man så gott som aldrig vet sitt eget öde.

Något annat är inte sant.

SvD 
SvD
SvD
DN
DN
DN
DN
GP
AB
1 comment:

Anonymous said...

Den drastiskt ökade livslängden är nog rätt diskutabel när det kommer till kritan, möjligen är det så att vi numera klarar av att hålla folk vid liv längre trots livshotande sjukdomar i slutet av deras liv men totalt sett känns det ändå som om olika slags infarkter och cancer nu snabbt går nedåt i åldrarna.

Dessutom är det väl i slutänden på det viset att olika varelsers dna bär information om vad som är den bortre gränsen för hur många gånger en cell klarar av att förnya sig oavsett under hur gynnsamma betingelser den förmår att existera. Det är bl.a därför ens favoritråtta sällan blir mer än 3 år gammal oavsett hur bra käk man ger den, it's all in the genes.

Det kan rentav vara så att de snittåldrar det nu talas om är en tillfällig variation hos årskullar som kunnat leva under förhållandevis stabila och gynnsamma betingelser och att snittet för de generationer som lever med springvik och behovsanställningar kommer att bli något helt annat. Time will tell.