Thursday, January 21, 2010

Heja ungpiraterna

Hatten av för Piratpartiet som verkligen fått fram sitt budskap hos kidsen och nu stoltserar med landets största ungdomsförbund.
Nu gäller det att fortsätta med kaparverksamheten rakt genom tjugohundratio och det stundande valet.

Det är underbart att se hur en undergroundrörelse kommer upp till ytan och skrämmer livet ur de etablerade partierna.
Fortsätt att verka över nätet och samla så många som möjligt.

Sätt press på politikerna och kräv rätten att slippa censur och spioneri vare sig det gäller från utländska multinationella bolag eller vår egen regering.
Inte ett pip kommer att höras från Reinfeldts mun förutom halvdana kväden innan valet och var säkra på att valåret är fredad zon när det gäller vanliga medborgare och nedladdningsrättegångar.

Varje sådant tilltag skulle medföra att än fler människor samlas runt frågan som är djupt viktigare än bara att någon unge laddar ned den senaste skivan med Lady Gaga.
Det skulle innebära att hela familjer drabbas och släpas i väg till tinget - vid det laget är till och med de allra mest konservativa överens om att integritetskränkandet nått helt oacceptabla nivåer.

Fortsätt hävda IP adressens okränkbara status.
Den är och bör betraktas som ett telefonnummer och i Sverige väljer vi själva om vi vill hålla ett dylikt hemligt.
Amerikanska storföretag skall inte ha rätten att spåra detta tillbaks till användaren om innehavaren själv inte medgett så.

Utnyttja så mycket publicitet som bara går och lämna aldrig FRA-frågan för en sekund.
Använd praktiska resonemang i stället för att bara rabbla upp lagens innehåll.
Upplys om att den i förlängningen innebär att telefonavlyssning blivit helt lagligt och att det kan drabba vem som helst helt godtyckligt.

För fram att privata brev snokas igenom utan att vi har rätt att opponera oss och att konton på nätet kan sniffas igenom obehindrat.
Visa hur vårt privatliv för alltid blir kränkt i en omfattning som närmast är jämförbar med hur det forna Östtyskland ständigt kontrollerade sina medborgare.
Och för de som glömt eller är okunniga - upplys om vad Östtyskland var för något.

Samla folk vid communityn - starta grupper och värva medlemmar.
Tag initiativet från det andra uppstickarepartiet och om möjligt värva ohämmat från de etablerade.

Dessutom.
Se till att de unga verkligen pallrar sig i väg för att rösta den dagen det blir aktuellt.
Det är nog lätt att samla sympatier men röster är en helt annan sak.

Kom ihåg att ni är politikens wild card i den rätta bemärkelsen.
Bägge blocken har uppgett sig att aldrig någonsin vilja samarbeta med Sverigedemokraterna.
De är alltså helt borträknade.
Piratpartiet däremot kan som opinionsläget ser ut mycket väl bli vågmästare och inget av blocken kommer att vägra samarbeta med er.

Se till att ha det organisationsmässigt klart för er tills dess.
Och framför allt.
Keep up the good work!No comments: