Thursday, April 8, 2010

Skrota kärnkraftseländet

Hur länge till skall vi vara beroende av av kärnkraftverk som går lite godtyckligt, och under tiden som de står stilla chockhöjer elräkningar och sänker industrin?

År 2009 stod landets reaktorer mer eller mindre stilla hälften av tiden.
Vi lever trots allt i ett I land där elförsörjningen skall fungera på ett tillförlitligt sätt. Så är inte fallet.

Vad är egentligen problemet?
Folkpartiet och regeringen vill bygga nya ekonomiska fiaskon i Sverige som skall göra oss beroende av usel elkraft för hur lång framtid då?
Pengarna styr fullständigt i kärnkraftsindustrin.

Vi måste ha kärnkraft för något annat är inte möjligt, det blir för dyrt och o ve.
Något annat går  inte, det är omöjligt...bla..bla...bla.
Kärnkraftslobbyn agerar effektiv stoppkloss mot det nya gröna samhälle vilket alla utom dessa kärnkraftskramare egentligen vill leva i.

Faktum är att på bara de senaste tjugo åren så har energiproduktionen från förnyelsebar el ökat med mer än vad alla kärnkraftverk producerar även när de fungerar som de skall.
Det handlar om vindkraftverk, bioenergi, värmepumpar, solpaneler med mera.

Varför skall vi hålla på att krångla med kärnkraft när tydligen bara tre avslagna aggregat lamslår Sverige?

Vi har alla möjligheter att göra Sverige till ett tekniskt föregångsland.
Men i stället skall vi hålla kvar utvecklingen på 1970 tals nivå.
Är det inte bättre att snabba upp utbyggnaden av den förnybara kraften än att lägga miljarders miljarder på nya reaktorer som är omoderna redan innan de är färdiga.
Varför skall skattebetalarna stå för något sådant?
Idioti.

Företagen är rädda att den gröna elen skall bli dyrare, men de kan väl för sjutton också ta lite eget ansvar för att energiutveckla sina egna verksamheter också.
Och tänk på alla nya jobb som skapas vilka ger skatteintäkter och inte tar.

Dessutom vem tar ansvar för om det händer en olycka i något aggregat?
Det blir väl knappast Maud Olofsson i alla fall.
Olyckan i Tjernobyl har kostat mellan 1000 och 2000 miljarder kronor lågt räknat.
Bara sarkofagen kring den förstörda reaktorn kostade 100 miljarder kr.
De första sju åren efter olyckan dog ca 12 000 barn som en följd av strålningen.

För inte så länge sedan förekom en allvarlig incident i Forsmarks kärnkraftverk.
Andra allvarliga incidenter har inträffat Barsebäck 2 (1992 och 1999) Ringhals 2 (1994) Studsvik (1995) och Oskarshamn 2 (1996)

Bort med den där gamla ruttna teknologin.
Vi Svenskar klarar uppenbarligen inte av att sköta den i alla fall.

Montera ned skiten och sälj reaktorerna till Iran.
Där kanske de åtminstone kan få dem att fungera.

SvD


9 comments:

Sven Tycker said...

Tummen upp!

Erica said...

Tackar!

Anonymous said...

Om vi skulle göra som du föreslår skulle vi ha elbrist halva året och därmed jätte höga elpriser och färre jobb och därmed mindre pengar till välfärden. Nedläggningen av Barsebäck har medfört en kostnad på 56 miljarder för svenska samhället pengar som kunde ha använts till fler vuxna i skolan och fler händer i vården.

Patrick said...

Vaaa...? Kärnkraft är den billigaste elen vi producerar även med statens "i-händelse-av-en-katastrof" skatt. Det som behövs är att förstatliga kraftvärken och sälja elen till bolagen, som sedan får distribuera den. Avregleringen av elmarknaden är ett praktfiasko. Det är problemet.

Erica said...

Nu är det ju så att kärnkraft i sig är en kostnadskrävande affär.
Nya aggregat lär inte ta sig utan stora statliga subventioner.
Vilket knappast är passande för en marknadsekonomi.

Exempelvis gavs väldigt förmånliga lån mot två procents ränta till det nya ( tidsmässigt havererade) finska reaktorbygget.
Detta är därför anmält som olovligt statsstöd.

Och tittar man internationellt hittar man helt andra kostnads och marknadsbedömningar än vad den svenska kärnkraftslobbyn försöker ge sken av.

På Folkpartiets egen porrsida www.karnkraftsinformation.se anges 27 öre/kWh
(Utan skatter och avgifter), detta baserar sig på ålderstigna beräkningar på vad ny kärnkraft kommer att kosta.

Marknadsekonomiska bedömningar av de mycket väl ansedda kreditvärderingsinstituten Moody's och Standards&Poor bedömer att kostnaderna blir tre till fem gånger så höga i Dollar per installerad kW.

Eftersom kreditkostnaden utgör en mycket stor del av kostnaden för kärnkraftsel blir en mer realistisk siffra 60-70 öre per kWh.

Man rekommenderar över huvudtaget ingen mybyggnad av den förlegade kärnkraften.

Slutsatsen blir att kärnkraft är dyrt, naturskövlande och livsfarligt likväl för vår ekonomi, som för befolkningen om någon av alla de incidenter som inträffar blir hårsmånen allvarligare än de varit.

Vi har haft tur.
Våra barn skall växa upp i ett framtidssamhälle där energin är ren och inte dikteras ekonomiskt av någon kartell.
Tekniken finns.

Det pågår just nu en massiv lobbying för kärnkraft i landet och människor tänker tack vare det ungefär som du.
Det är inte så konstigt.
Förhoppningsvis kan vi alla någon gång blicka framåt i stället mot ett nytt bättre samhälle där vi inte blir utsugna av kärnkraftsparasiterna.

Patrick said...

Nu menade jag i och för sig inte att vi skulle bygga nya kraftverk... Däremot har vi hamnat i en situation där vi har en avreglerad elmarknad som suger ur oss för fylla muggar, oavsett var strömmen kommer ifrån.
T.ex. min farmor gör av med mindre ström än vad som är mjöligt, hennes elräkning är nästan bara en massa fasta avgifter, eldcertifikat och Gud vet vad...

Erica said...

Ja, vad kan jag säga.
Jag håller med dig till 100%.
Det är så det nya marknadsinriktade Sverige fungerar.
Det värsta är att det antagligen inte spelar någon roll vilket parti som kommer till makten. Detta är inget som kommer att ändras på.
Avregleringarna har bara varit till för att fylla fickorna på skojare.
Och det är sådana som du och din farmor som får lida för det.

Det vore bra om svenskarna kunde bli lite argare och verkligen ryta till så politikerna lyssnade.
Men vi är alla upptagna med vårt.

Du har rätt som gör dig hörd...det är jättebra.

Anonymous said...

...och trots allt detta, varav det mesta inte är sant eller missuppfattningar, så är kärnkraften den billigaste och pålitligaste energikällan vi har. Vindkraft hör till det dyraste och mest opålitliga.

/Hansson

Erica said...

Dessvärre är allt jag skriver sant.
Kolla bakgrundsfakta själv.

Skattebetalarna står för notan.
Bolagen tar hem vinsterna.

Det är detta som är det stora bedrägeriet.
Elen från den nya kärnkraften kommer att bli lika dyr eller dyrare än den som vi redan är på väg att producera själva från rena källor.

Dessutom vill inte jag vara med om att vi går in i någon ny fas4 reaktorteknik, där man sammankopplar explosiv vätgas, med kärnkraft eller någon kemfabrik.

Herregud, i vanliga fall exporterar vi faktiskt el från Sverige.
Varför skall vi dra på oss den där gamla dyra skiten bara för att folk vill tjäna pengar på det?

Hur länge skall kärnkraftsparasiterna få diktera dagordningen i svensk politik?
Är det inte meningen att folket skall ha något att säga till om.
Grundlurade är vi av lobbying och återigen lobbying.

Hur lång tid tror du inte att det tar att bygga ett nytt kärnkraftverk?
Och vad hinner inte hända under den tiden med alternativ el?

Till sist står vi där med miljardfiaskon till ingen nytta än att vidmakthålla kartellbildning.
Och det är DU som betalar.