Thursday, June 17, 2010

Benjamin Netanyahu är frustrerad

Det kan ha sina nackdelar att skjuta ihjäl en bunt turkar på ett skepp även om det var självförsvar.
Israel får nuförtiden finna sig i att världsopinionen riktar sina fördömande blickar mot landet och deras sätt att lösa problem genom att rota igenom varje båt som närmar sig den smala Gazaremsan.

Därför har man under press kommit med ett uttalande:

"Israel skall liberalisera systemet genom vilket civila varor når Gaza, och öka inflödet för civila projekt under internationell övervakning"

Samtidigt säger man att det även fortsättningsvis kommer att ske kontroller av skeppen så att det inte smugglas in några vapen.

Den Israeliska regeringen vill också att soldaten Gilat Shallit som suttit fången sedan 2006 omedelbart skall släppas.
Det var tack vare honom som blockaden infördes.
Men den skärptes ytterligare sedan Hamas kastade ut palestinska myndigheten ur Gaza 2007

Det märks ganska tydligt att det är Israel som försöker styra dagordningen, samtidigt måste de uppvisa en hel del  kompromissvilja så att världen blidkas.

Turkiet lär under alla omständigheter, åtminstone temporärt vara borta som bundsförvant.
Det gillades inte att några av deras landsmän blev skjutna på internationellt vatten.

Att Israel vill fortsätta kontrollera skeppen är för dem ren självbevarelsedrift.
Annars kommer rätt snart scudrobotarna eller något ännu värre farandes mot det egna landet.

Enligt den israeliska tidningen Haarets har dessutom det internationella mellanösternsändebudet Tony Blair nått ett avtal med Netanyahu som bland annat innehåller möjligheten att stationera europeiska övervakare vid gränsövergångarna till Gaza som får till uppgift inspektera inkommande varor till det palestinska området.

Det skall också finnas möjligheter att införa tidigare förbjudna varor som stål och cement samordnat av FN.
För leksaker, datorer och skolmaterial hävs alla restriktioner.

Israel har det inte lätt.
Numera betraktade som brutala mördare av en omvärld som är så betydelsefull för landet.
Dessutom ett antal grannländer som helst vill se varenda Jude utrotad.

Konstanta konflikter som är olösliga.
Släpper man efter bara så lite riskerar landet att bli attackerat igen.

Och så nu dessa kompromisser.

SvD
DN


3 comments:

profanum_vulgus said...

Vilka grannländer är det som vill utrota varenda jude? Varför börjar de inte med judarna i de egna länderna då?

Patrik på svenska - Tintti på finska said...

Nu är det några iranska skepp på G också...

http://meaktualiamm.blogspot.com/

Illa...

Erica said...

Profanum...osv
Du har inte varit i Syrien märker jag.

Patrik
Jag började nästan undra var de tagit vägen de där skeppen.