Thursday, December 2, 2010

Neutronbombens uppfinnare död

Powered by FeedBurner

Neutronbombens fader Samuel Cohen har avlidit.
Mannen som ritade det första taktiska vapnet designat att göra minimal skada på infrastruktur, men för att döda så många människor som möjligt, dog av komplikationer från sin magcancer i sitt hem i Brentwood, Los Angeles  på onsdagen.

Cohen arbetade för RAND Corporation och Lawrence Livermore Laboratory när han utvecklade den lilla neutronbomben 1958, och han lyckades över förväntan.
Bomben använder små partiklar för att tränga genom stridsvagnar, väggar eller byggnader med minimal skada, men dödar människor, oftast genom att angripa det centrala nervsystemet.
Detta minskade även på lång sikt radioaktiv kontamination.

Etiker ifrågasatte ett vapen som bara förstör liv, men Cohen tillbringade en stor del av sitt liv med att förespråka för dess närvaro i det amerikanska kärnvapenprogrammet genom påståendet att bombens begränsade effekter var ett mer moraliskt alternativ till andra kärnvapen.

"Det är det  mest  förnuftiga och moraliska vapen som någonsin tagits fram," berättade Cohen för New York times tidigare i höstas, "Det är det enda kärnvapnet i historien som är meningsfullt i krig. När kriget är över är världen fortfarande intakt"

Reagans regering arbetade med att vidareutveckla vapnet på 1980-talet, och andra nationer som Frankrike och Ryssland tros ha haft det. Men neutronbomben blev aldrig så allmänt anammad som Cohen hoppats.

Samuel Cohen föddes i Brooklyn, New York och gick på college vid Universety of California, Los Angeles, där han utexaminerades 1943 för att sedan ansluta sig till armén.

Armén tränade honom i fysik vid Massachusetts institute of Technology och Cohen blev senare en av de som kom att arbeta med Manhattan Projektet för att bygga atombomben under andra världskriget.

Han var bland annat en av dem som utförde ingenjörsarbetet till Fat Man, bomben som släpptes över Nagasaki.

Efter kriget 1951, befann sig Cohen på en resa till Seoul för RAND Corporation och såg där en stad som till stor del förstörts av Koreakriget, senare sade han i sina memoarer att det var den händelsen som gav honom inspiration till den småskaliga neutronbomben.

"Om vi skall fortsätta kämpa dessa fördömda krig i framtiden, skada och bomba städer i småbitar och förstöra livet för dess invånare", skrev han, kanske "det skulle finnas någon form av kärnvapen som kunde undvika allt detta?"

Cohen efterlämnar sin fru Margaret samt två söner, Paul och Tomas i Los Angeles och dottern Carla Nagler i New Mexico.

No comments: