Friday, December 17, 2010

Socialdemokraterna utplånar sig själva

Powered by FeedBurner

Så har det kommit ännu en mätning som bekräftar socialdemokraternas kräftgång.
Det är ett bekymmersamt läge om än inte direkt förvånande.

Den socialdemokratiska ledningen missköter sina mandat å det grövsta och det tragiska är att de antagligen inte ens förstår det själva.

Man har konsekvent malt ned den identitet som format partiet genom dess långa historia.
Ingenting som varit gäller längre och inte ens den avgående partiledaren själv vill längre identifiera sig med de gamla idealen.

Partiet söker desperat efter fotfäste på den mark där moderater redan så framgångsrikt vandrat.
Högervridningen är en offerrit på det som varit, nu är det spotta ut och var god att skölj som gäller.
Väljarna är numera underordnade den omorganisation som följer.

Det val av ny partiledare som nu står på dagordningen kommer inte vara beroende av ett underlag framtaget på basis av vad de som bekymrat ser partiets framfart vill.
För det finns många i de djupa folklagren som inte alls önskar att deras en gång så starka folkrörelseparti skall upplösas i de blå dimmorna.

Men ledningen är blind i sin iver att sätta de egna intressena först.
Betonghäckar som nu har kommit ut ur garderoben som de liberaler de påstår sig alltid ha varit.
Egentligen.

Plötsligt duger inte Vänsterpartiet längre som samarbetspartner och som en våt hund skakar man av sig dessa numera suspekta rödgardister.
Därmed faller man i den fälla som alliansen så försåtligt gillrat.
Genom otaliga uttalanden och debattartiklar har man konsekvent jämfört vänstern med Stalins skräckvälde och påpekat alla de som dog av hans försorg.

Vad man glömmer att tala om är varifrån liberalerna fått sina egna ideal.
Det är ingen hemlighet att den politik som införts i Sverige är en direkt blåkopia av Pinochets styre i Chile och Tatcher i England.
En politik som är direkt utformad för att gynna de som redan är starka och för att slå ut de svaga.

Det är alltså detta som socialdemokraterna numera skall omfamna och göra till sitt.

Framtiden ter sig mörk för ett socialdemokratiskt parti som sålt sin själ och ensidigt tillber marknadskrafterna.
Men det förstår inte den höga ledningen och därför fortsätter snubblandet nedför branten till alliansens oförställda glädje.

Jag kan inte tänka mig annat än att det måste ske en revolution inifrån partiet om det skall ha någon framtid alls.
Man måste sparka ut de nyfrälsta liberalerna och man måste göra det grundligt.
Det får inte finnas någon kvar av de som klamrar sig fast vid sina positioner av egna intressen och det måste ske snabbt.
Människor är inte dummare än att de ser vad som numera händer med partiet och det man frågar sig är varför man skall göda gamla politiker som saknar organisation, visioner och framåtanda?
Vi är inte betjänta av sådana människor.

Det är dags för det unga gardet att träda fram och ta för sig.
Socialdemokraterna är inga liberaler och skall aldrig bli.
Partiet har haft sina stora framgångar just för att de varit ett medmänskligt parti i en omänsklig värld.
Detta innebär att man inte lämnar de svagaste grupperna i sticket bara för att vinden blåser från höger.
Socialdemokraterna är inga opportunister som säljer ut sina värderingar på en öppen marknad.

Det är dags att återta sin själ och konsekvent driva en linje som inte alla gånger är bekväm men som däremot är rak och ärlig.
Detta saknas i partiet i dag.

SvD
DN
Expressen

4 comments:

Anonymous said...

Inget är sig likt på Olof Palmes gata ?

Anonymous said...

"Socialdemokraterna är inga opportunister som säljer ut sina värderingar på en öppen marknad."

Sen närdå typ ? :P

http://www.youtube.com/watch?v=21jUX2FAJdo

Erika said...

Vad jag menar är att Socialdemokraterna inte skall vara varken opportunister eller liberaler.
Den falang inom partiet som hyser sådana värderingar kan och bör gå till Folkpartiet eller Centern istället.

Dessutom menar jag att det bör ske en föryngring.
Jag är trött på alla dessa bredarslade femtio - sextioåringar som klamrar sig fast vid sina positioner.

Det är dags för en ny generation att ta över och ju förr man inser det desto bättre.

Jag förordar gärna Jytte Guteland som ny partiledare.
Allt annat vore en skam och ett svek mot de som fortfarande tror på framtiden.

Anonymous said...

Jo, jag förstod.

Tror att det bästa kanske är att frilägga ideologin (om nån nu kommer ihåg den) och sedan skrota hela apparaten omkring med man och allt, den historiska belastningen totalt sett är alltför betungande och gör att trovärdigheten blir i princip omöjlig att återställa.

Ett parti som varit med om att ratificera Lissabonfördraget och släppa lös Hedborg förtjänar att försvinna.

http://www.youtube.com/watch?v=uEbCYs3i5fM