Wednesday, February 9, 2011

Nu bräker fåren i kör

Powered by FeedBurner

De politiska ekvilibristerna inom SD har hittat en ny infallsvinkel för att tjäna lite vuxenpoäng. Genom att poängtera vikten av att trafikövervakningsuppgifterna i det nya datalagringsdirektivet hamnar inom svenska gränser hoppas man vinna sympatier samt kunna utöva utpressning mot alliansen. Man tänker sig nämligen, om man inte får klart besked i frågan, att liera sig med V samt MP och därmed bordlägga ärendet i ett år.

Dock har man inga invändningar mot övervakningen som sådan, faktum är att man vill ha en utökning av lagringstiden från sex månader till ett år.
Dessutom vill man så klart skärpa straffskalan för grovt dataintrång eftersom Sverigedemokrater alltid vill höja straffskalor.

Och helt plötsligt som ett brev på posten träder fårbräkarna fram.

Sverige behöver minsann en ökad övervakning och det är alldeles utmärkt att tveksamma myndigheter får härja lite hur de vill med våra allra mest privata ärenden.
Folk som tar ordet "integritet" i sin mun bör betraktas som suspekta, alternativt landsförrädare, för det är så sant som det är sagt:
har man bara rent mjöl i påsen har man heller inget att frukta.
Sverige är numera ett land belägrat av illvilliga muslimska terrorister som ständigt håller telefon och brevkonferenser med sina kollegor om vikten och nödvändigheten av att skära halsen av de otrogna.

Man tar sig för pannan.
Är folk i det här landet så redo att ge upp hela sin identitet bara för att någon idiot sprängde sig själv i luften vid en julrusch i en större svensk stad?

Hur manipulerade har man då inte blivit?
Datalagringsdirektivet handlar inte om något terroristhot.
Sådana har Säpo koll på ändå.
Direktivet handlar om en alldeles ypperlig möjlighet att kunna kartlägga dina och mina aktiviteter och detta för mycket oroväckande syften.

Man presenterar en tilltalande hotbild och sedan kan man hävda att man inför direktivet för mänsklighetens bästa.
Och det betet sväljs så med hull och hår av hjärntrusten hos Sverigedemokraterna att det nästan är komiskt i all sin sorglighet.

Det hela införs snarare för att det är ett utmärkt maktmedel och för att tekniken finns.
Naturligtvis hade man hittat på en annan anledning om det inte funnits ett terroristhot.
Är det verkligen någon som tror något annat?

Vem tjänar egentligen på datalagringsdirektivet?
Ta och fundera på det så kommer du snart till slutsatsen att det i alla fall inte är du.
Faktum är att det är du som får betala för kalaset.

Däremot kommer säkert alla de olika kanaler som man nu kan skapa förr eller senare att sippra ut till marknaden.
Och vad de kan tänkas användas till där sätter bara din egen fantasi stopp för.
Omöjligt?
Tror du ja.
Vi lever trots allt i ett genomkapitalistiskt samhälle där marknaden blir en allt mer integrerad del av samhällsapparaten.

Dessutom vet vi inte vad som händer i framtiden.
Men det finns de som på goda grunder har mycket onda aningar.

Vad händer i framtiden om svenskarna tröttnar på en regim som blir allt mer totalitär?
Tänk om det en dag i Sverige av någon anledning kommer till ett folkligt uppror?
Hur skall man då kunna organisera sig när de som sitter vid makten har sådana kontrollmedel till förfogande?

Om de bevakade vill göra revolt just för att de är bevakade?

Övervakningen är som atomsopor.
Den är något som kommer att byggas ut och finnas kvar för oöverskådlig tid.

Om vi inte sätter ned foten nu så kommer vi att få uppleva hur steg efter steg smygs in tills vi inte ens bryr oss om att reagera på det.

Fåren må bräka nu.
Om framtiden vet de dock inget om.

SvDNo comments: